Is Vlaanderen deze zomer wel voorbereid op een watertekort?
May 18, 2018
Why managing water sustainably (and explicitly talking about it) drives profit in the real estate business
June 13, 2018

Afvalwater hoeft niks te kosten: zo kan je er zelfs geld aan verdienen

 

 

Heel wat bedrijven beschikken over een eigen installatie voor de zuivering van hun sanitair of industrieel afvalwater. Dat kan immers niet zomaar geloosd worden, maar moet een aantal zuiveringsstappen ondergaan zodat het kan geloosd worden conform de geldende lozingsnormen, zoals chemische zuurstofvraag, stikstof, fosfor, metalen, …

 

Doorgaans ondergaat het afvalwater een fysicochemische voorbehandeling, gevolgd door een biologische nazuivering waarbij micro-organismen samenwerken om de resterende vervuiling in het afvalwater te verwijderen. Die biologische zuivering kan bekeken worden als een levend systeem, dat de nodige aandacht en expertise behoeft om optimaal te functioneren.

 

‘The sweet spot’ vinden

Afvalwaterzuivering is een niet te onderschatten kost voor een onderneming. Het proces uitvoeren tegen een minimale kost zonder de lozingsnorm in het gedrang te brengen, is dus een must voor elk bedrijf. Maar afvalwaterzuivering is een vak apart, dat helemaal niet tot de core business behoort van de meeste bedrijven met een waterzuiveringssysteem. Ondersteuning door experts is dus aangewezen, om bedrijven te ontzorgen en kostenefficiënt te werken.

 

Eenvoudige ingrepen, grote gevolgen

Met relatief eenvoudige ingrepen kunnen al significante besparingen gerealiseerd worden, op het gebied van energiegebruik en chemicaliën en voor algemeen onderhoud. Zo kan je bijvoorbeeld de energiebehoefte voor de beluchting van een biologische zuivering drastisch verlagen door louter en alleen de sturing van het zuurstofniveau in de zuivering te optimaliseren. Overdosering van chemicaliën tijdens de fysicochemische voorbehandeling komt ook frequent voor, en kan met eenvoudige experimenten sterk gereduceerd worden.

 

Maak van afvalwater een inkomstenbron

Je kan zelfs nog een stap verder gaan en afvalwater als inkomstenbron beschouwen. Afvalwater bevat organische koolstof, nutriënten, en vooral… water. Technologisch gezien is het mogelijk om die grondstoffen uit het afvalwater te recupereren en op te waarderen tot producten met een bruikbare kwaliteit.

Zo wordt bijvoorbeeld al fosfor uit afvalwater gerecupereerd onder de vorm van struviet. Dat struviet wordt verkocht als fosfaatmeststof en is een alternatief voor fosfaat van fossiele oorsprong. En we zijn nog maar aan het begin van de mogelijkheden: er zit nog een hele waaier van nieuwe alternatieve recuperatietechnologieën in de pijplijn.

Written by

Jacob Bossaer

Founder & CEO