Vanaf wanneer is een eigen afvalwaterzuivering interessant?
oktober 23, 2018
NAAR EEN GEDECENTRALISEERDE AANPAK
november 19, 2018

Een oproep van de natuur om circulair te handelen

Heeft u u ooit afgevraagd waarom waterdruppels die ronde vorm hebben in plaats van bijvoorbeeld een vierkante? Het antwoord is simpel: de ronde vorm maakt het mogelijk dat moleculen de vloeistof bij elkaar houden door een minimale oppervlakte in te nemen, wat resulteert in bolvormige druppels, zoals we al weten.

 

De natuur geeft ons hier een voorzet: Circulair = minimum.

 

Als je naar natuurlijke processen kijkt, zijn ze allemaal cyclisch (circulair). Het afval van het ene proces voedt het andere proces, waarbij het hele systeem in balans wordt gehouden zonder dat er afval wordt gegenereerd. De dood van levende wezens brengt voedingsstoffen terug naar de bodem, waar er nieuw leven uit voort komt. Als dat niet als ideaal kan worden beschouwd, wat dan wel?

LINEAIR OR CIRCULAIR?

 

Het huidige industriële extractieve model is gebaseerd op een lineaire schaal, we nemen – maken – consumeren – deponeren. Iets deden we verkeerd terwijl we dachten dat we het goed deden; dat model werkt niet in een wereld met eindige bronnen, zoals de onze.

Circulair worden betekent dat de term “herstellen” wordt toegevoegd om de lus te sluiten. Dus we “nemen” van wat we “verwijderd hebben” om “te kunnen maken” wat we “consumeren“. 

 

Hoe ziet zo’n systeem eruit?

 

 

Source:  http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Circular_economy/Water_in_circular_economy(45493)

 

Circulaire economie doelt op economische groei te bereiken zonder overmatig gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen, door afvalherstelprocessen in de keten in te voeren, die elementen opnieuw in de waardeketen introduceren. Deze extra stap minimaliseert de invoer van onbewerkte bronnen en haalt afval uit het proces. De EU-commissie beweert dat circulaire economie EU-bedrijven ongeveer € 600 miljard per jaar kan besparen.

 

Hoewel het Wereld Economisch Forum de watercrisis beschouwt als het nummer één meest zorgenwekkende wereldwijde risico voor de komende tien jaar, heeft de afvalwaterproblematiek in het kader van waterschaarste niet zoveel aandacht gekregen als de uitdagingen van de watervoorziening. Ironisch genoeg zijn ze nauw met elkaar verbonden.

AFVALWATER OP CIRCULAIRE WIJZE HERGEBRUIKEN

Afvalwater, afkomstig van industriële of huishoudelijke activiteiten, bestaat uit 99% water en 1% gesuspendeerde, colloïdale en opgeloste vaste stoffen, en het is een van het meest onderbenut water dat beschikbaar is. De vraag naar stedelijk water komt overeen met 11% van de wereldwijde wateronttrekking, waarvan 3% wordt verbruikt en de rest wordt geloosd als afvalwater.

Van afvalwater kunnen we energie, organische stoffen, fosfaten, stikstof, cellulose, zeldzame aarden gebruiken, die onder andere kunnen dienen als input voor het maken van biogas, meststoffen, papier, metalen, kunststoffen en speciaal zoet water.

Het geval van fosfor (P) is berucht als het gaat om de waarde van circulair afvalwaterbeheer.

Fosfor is een onvervangbaar element in de landbouw en daarom van cruciaal belang voor de voedselzekerheid. De onbewerkte bron (fosfaaterts) is niet-hernieuwbaar. 22% van de wereldwijde vraag kan echter worden gedekt door extractie uit de menselijke urine in afvalwater. Het belichaamt een noodzakelijke oplossing, aangezien er wordt voorspeld dat fosforbronnen binnen de komende 50 tot 100 jaar schaars zullen worden.

Steden zijn pijlers voor de toekomstige economie, maar hun bevolkingsgroei vormt een bedreiging voor de bewoonbaarheid, vooral vanwege de stress die dit met zich meebrengt voor watervoorraden.

Volgens de VN zal 68% van de mensen in de wereld in 2050 in stedelijke gebieden (kleine steden en dorpen) wonen en zal de geschatte bevolkingstoename vooral worden waargenomen in landen met een lager en middeninkomen. In die landen is de behandeling van afvalwater meestal afwezig en wordt rioolwater direct vrijgegeven aan het milieu. Eigenlijk wordt meer dan 80% van het afvalwater vrijgegeven zonder adequate behandeling. Het probleem is dat niet-behandeld rioolwater de kwaliteit van de reservoirs verslechtert, waar we ons “vers water” van krijgen.

 

AFVALWATER MANAGEMENT, EEN WERELDWIJDE BLIK

 

In Europa wordt 71% van het gegenereerde afvalwater reeds behandeld, in tegenstelling tot Latijns-Amerikaanse landen waar slechts 20% van het afvalwater wordt behandeld. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika wordt ongeveer 51% van het stedelijk en industrieel afvalwater gezuiverd, terwijl in Afrikaanse landen het gebrek aan middelen een grote beperking vormt bij het beheer van afvalwater.

China, met zijn zeer dichte bevolking, is al begonnen met het implementeren van slimme oplossingen voor hun waterbeheer , dit om te kunnen voldoen aan de vraag van 400 noordelijke steden. De bouw van semi-gecentraliseerde systemen voor afvalwaterbeheer, gevormd door onafhankelijke verzamelsystemen voor kleine gebieden, on-site behandeling en hergebruik, laat ons een uitweg voor het probleem zien. Deze systemen vermijden transport over lange afstanden, verminderen de energiekosten, zijn gemakkelijk en goedkoop om veilig water te onderhouden en te genereren en kan lokaal worden hergebruikt.

Als bewoners van een cirkelvormige wereld hebben we twee keuzes: of we kunnen luisteren naar de oplossing die de natuur ons heeft gegeven, of we kunnen ernaar blijven kijken alsof het een of andere fictiefilm is en beslissen niet te handelen.

 

Geschreven door

Jacob Bossaer

Founder & CEO