Spontaneous Application
Spontaneous Applications
June 5, 2017
BOSAQ at the Aquarama water technology trade fair
November 28, 2018

Hoe duurzaamheid winst kan opleveren in de vastgoedsector

Duurzaam watermanagement was lange tijd niet de eerste zorg van bedrijven in de vastgoedsector. Duurzaam bouwen, dat deed je om aan de opgelegde regels te voldoen en het kostte vooral veel geld. Vandaag is duurzaamheid een essentieel onderdeel van de business en een opportuniteit om toegevoegde waarde te creëren. Duurzame gebouwen zijn winstgevender. En niet alleen om de reden die je verwacht.

 

Natuurlijk zijn de gas, water- en elektriciteitsfacturen van duurzame gebouwen lager dan die van oude energievreters, maar er is meer. Multinational Unilever maakte twee jaar geleden bekend dat de merken die ze als ‘sustainable living brands’ bestempelen twee keer zo snel groeien als andere merken. Duurzaamheid is een verkoopargument geworden.

 

‘Groene’ gebouwen

Ook in de vastgoedsector. Volgens CBRE, het grootste commerciële vastgoedbedrijf ter wereld, zijn de huurprijzen gemiddeld 18 procent hoger in ‘groene’ gebouwen. Bovendien trekken duurzame gebouwen een hoger sociaal profiel van huurders aan en is de bezettingsgraad van het vastgoed hoger.

Hogere huurinkomsten, minder verloop en een lagere energiefactuur compenseren ruimschoots de meerkost van een hogere investering en het onderhoud van de systemen. Bovendien zijn duurzame ondernemingen een pak aantrekkelijker voor jonge werknemers.

Vandaag ligt de focus in duurzaam bouwen grotendeels op elektriciteitsbesparing en warmte-efficiëntie. Dat is goed, maar we moeten nu al denken aan de volgende stap.

 

Duurzaam watermanagement: de volgende strategische uitdaging

Duurzaam watermanagement wordt de volgende strategisch belangrijke uitdaging voor de vastgoedsector. Nu al is België bij de landen in Europa waar waterschaarste het grootst is, na Cyprus, Bulgarije en Malta. Dat komt omdat België erg dichtbevolkt is en onze industrie en landbouw veel water gebruiken voor hun activiteiten. Het WWD rapport uitgebracht door de Verenigde Naties schat nu al dat de vraag naar water wereldwijd met 55 procent zal toenemen, dit samen met een toename van 400 procent van de industrie uit ontwikkelde landen.

Ook de vastgoedsector wordt genoodzaakt meer aandacht te geven aan de manier waarop water wordt gebruikt in de gebouwen, willen ze een gezonde levensstijl aan hun bewoners blijven garanderen. Bovendien wordt ons drinkwater elk jaar een beetje duurder: de laatste drie jaar is de factuur zelfs met 18 procent gestegen.

Bedrijven die erin slagen om verantwoordelijk en duurzaam met water om te gaan, hebben dus een stapje voor. Maar de echte winnaars zijn zij die dat verhaal ook kunnen overbrengen aan het publiek. Slimme bedrijven meten de impact van hun ingrepen op het vlak van duurzaamheid en communiceren er gericht over naar klanten en prospects, of betrekken hun stakeholders mee in het proces door hen te sensibiliseren rond hun watergebruik. En winnen er – uiteindelijk – marktaandeel mee.

Written by

Jacob Bossaer

Founder & CEO