Author: Jacob Bossaer

News, articles, press releases and more!​

droughts
Blog

Het belang om een waterefficiënte cultuur te creëren op de werkvloer

Om een waterefficiënte samenleving op te bouwen, moeten we de manier waarop we water gebruiken en beheren, veranderen. Dit is vooral het geval voor bedrijven, aangezien ongeveer 88% van de wereldwijde watervoorziening wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Bedrijven die een duurzame waterstrategie willen implementeren, mogen de kracht van communicatie niet onderschatten. Communicatie zorgt ervoor dat hun boodschap de juiste mensen op de juiste manier bereikt. Belanghebbenden betrekken en informeren over de strategie en inspanningen op het gebied van waterbeheer kan de maatregelen versterken en mogelijke besparingen afdwingen.

Continue reading
Blog

Voedselzekerheid in een toekomst waarin water onzeker is

Eén van de dingen die we in de toekomst mogen verwachten, is de voorspelde bevolkingsgroei in de komende jaren. De beschikbaarheid van watervoorraden is een ernstige crisis die opmerkelijke gevolgen zal hebben voor vele andere uitdagingen in de wereld: armoede, honger, aantasting van ecosystemen, woestijnvorming, klimaatverandering en zelfs wereldvrede en veiligheid.

Continue reading
droughts
Blog

Hoe erg is het gesteld met de watercrisis in de wereld?

Ongeveer 71% van de wereld is bedekt met water, het meeste daarvan is zout water (97%) of water bevroren in ijskappen en gletsjers (2%), slechts de resterende 1% is zoetwater.
Hoe is het mogelijk dat de mens op een planeet die zo rijk is aan water worstelt met een watercrisis? Toegankelijkheid en beschikbaarheid van water zijn de belangrijkste oorzaken van de watercrisis.

Continue reading
Communication social icon
Blog

Hoe voert u een plan voor duurzaam waterbeheer door in 2020

Er wordt verwacht dat water de komende jaren schaars zal zijn. Daarom is het belangrijk dat we nagaan hoe we ons waterverbruik kunnen verbeteren. Uitdagingen zoals overmatig waterverbruik en lekken zorgen voor extra druk. Dit geldt vooral voor bedrijven. Statistieken tonen aan dat 88% van het water in de wereld wordt gebruikt voor commerciële doeleinden (69% in de landbouw en 19% in de industrie).

Continue reading
everything you need to know about water resources
Blog

Alles wat u moet weten over waterbronnen

Water wordt steeds schaarser als grondstof, onder andere door de opwarming van de aarde, slecht waterbeheer en waterintensieve handelspraktijken. Maar hoewel er op alle niveaus behoefte is aan strategieën voor waterduurzaamheid, heeft waterschaarste nog niet dezelfde aandacht gekregen als hernieuwbare energie als het gaat om het bedenken van milieuvriendelijke oplossingen.

Continue reading
what to do in case of a boil-water alert?
Blog

WAT TE DOEN IN HET GEVAL VAN EEN KOOKWATERALARM?

Kookwaterwaarschuwingen, soms ook wel kookwateradviezen genoemd, kunnen op bepaalde momenten bij de openbare drinkwatervoorziening optreden als er een risico voor het drinkwater bestaat, bijvoorbeeld na een storm of stroomstoring. Als dit gebeurt, moet u het water koken voordat u het consumeert en de uitgegeven richtlijnen volgen om het risico op ziekte te vermijden. Als alternatief kunt u ook gebruik maken van alternatieve drinkwatervoorzieningen. Hier is een korte handleiding over wat u moet doen.

Continue reading

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.