De Geschiedenis van Waterbehandeling

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:

Water is altijd belangrijk geweest voor de mensheid en pogingen om het te behandelen en zuiveren tot een gezonde en bruikbare bron, gaan terug tot de oude Griekse en Romeinse tijd.

Wanneer we kraanwater drinken of een douche nemen, is het water dat we vandaag gebruiken het resultaat van duizenden jaren verfijningstechnieken om deze vitale vloeistof te bewerken en onzuiverheden te verwijderen. Water is altijd cruciaal geweest voor de mens en pogingen om het te bewerken tot een gezonde en bruikbare bron, gaan terug tot de Griekse en Romeinse tijd. Hierbij vindt u een korte geschiedenis van hoe de waterbehandeling zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

Vroege bewerkingstechnieken

Waterbehandelingstechnieken kunnen worden teruggevoerd tot tussen 2000-4000 voor Christus. Voordien bepaalden samenlevingen de kwaliteit van de watervoorziening grotendeels alleen door smaak, geur en uiterlijk. Meer geavanceerde technieken ontstonden in de vroege Griekse, Sanskriet- en Egyptische samenlevingen met methodes om de waterkwaliteit te verbeteren, waaronder koken in de zon en het gebruik van rudimentaire filtratiesystemen van zand, houtskool of grind. De Egyptenaren ontwikkelden een methode om aluin te gebruiken om deeltjes uit water te verwijderen. Een andere vroege ontwikkeling kwam van de Griekse arts Hippocrates die de Mouw van Hippocrates uitvond, een stoffen filtersysteem. Terwijl eerdere methoden zich voornamelijk bezighielden met de smaak van water, was het hoofddoel van de Mouw van Hippocrates het produceren van zuiver water voor medisch gebruik.

De eeuwen daarna draaiden de belangrijkste ontwikkelingen vooral rond het verbeteren van technieken om zoet water van verder weg te halen. De Romeinen creëerden enkele van de vroegste stadsbrede aqueducten vanaf de 4e eeuw voor Christus, waarbij ze ongeveer 400 km aan infrastructuur bouwden die tot 250 miljoen gallons per dag opleverden. Dit was het begin van gecentraliseerde stedelijke watervoorziening. Veel van deze aquaducten zijn ​​nog steeds te vinden in landen als Spanje en Turkije. Rond dezelfde tijd vond de Griekse ingenieur Archimedes een waterschroef uit, een voorloper van de moderne grondwaterpomp.

Het begin van moderne waterbehandelingssystemen

Terwijl vroege waterbehandeling te maken had met zichtbare deeltjes (bijvoorbeeld troebel water) en verbeterde smaak, was het de uitvinding van de microscoop in de 17e eeuw die leidde tot de volgende grote sprong voorwaarts in waterbehandeling. Voor het eerst konden wetenschappers water inspecteren op micro-organismen en er werd ontdekt dat sommige filtratietechnieken de microbiële bacteriën niet konden verwijderen.

Het ging ondermeer om schadelijke bacteriën die verband hielden met dodelijke ziektes zoals cholera en tyfus. In 1854 werd ontdekt dat een cholera-epidemie in het VK zich uitbreidde als gevolg van waterpompen die verontreinigd waren door rioolwater. Dit leidde, samen met uitbraken van andere ziektes tot de ontdekking van chloor als een ontsmettingsmiddel dat watervoorraden kan zuiveren en schadelijke ziekteverwekkers kan verwijderen.

Chloorbehandeling, verbeterde waterfiltratie en betere rioolwaterzuiveringssystemen werden vanaf het einde van de 19e eeuw wijdverspreid in geïndustrialiseerde landen en steden, en in het begin van de 20e eeuw implementeerden veel van deze landen minimale nationale standaarden voor de behandeling van water.

The current and future situation

Hoewel er sinds het einde van de 19e eeuw grote verbeteringen zijn opgetreden in de waterbehandeling, zijn ze niet zonder bijkomende problemen geweest. Sinds de jaren vijftig is er een verschuiving opgetreden van ziekteverwekkende bacteriën naar door de mens veroorzaakte verontreinigende stoffen zoals pesticiden, chemicaliën en industrieel slib die in de watervoorraden zijn geïnfiltreerd.

Problemen met krakende en lekkende gecentraliseerde leidingnetwerken, toenemende verstedelijking die leidt tot meer regenwaterafval, klimaatverandering die de watercyclus beïnvloedt, overmatige verspilling van industrieel en landbouwwater, en een wereldwijde noord-zuidscheiding waarbij meer dan 10% van de wereldbevolking nog steeds geen toegang heeft tot zuiver water, zorgt ervoor dat we onze houding ten opzichte van de manier waarop we water leveren en behandelen, moeten herzien.

Dankzij nieuwe zuiveringstechnieken en dankzij moderne technologie kunnen we niet alleen de kwaliteit van water verder verbeteren, we kunnen ook alternatieve waterbronnen zoals afvalwater, zeewater en regenwater bewerken om een ​​watervoorziening te creëren voor drinkbaar, huishoudelijk en commercieel gebruik. Deze technieken omvatten omgekeerde osmose, koolstoffiltratie en elektrode-ionisatie. Ze bieden de mogelijkheid voor duurzame en gedecentraliseerde watervoorziening voor huishoudens, bedrijven en gemeenschappen, wat van vitaal belang zou kunnen zijn bij het aanpakken van de dreigende watercrisis waarmee we allemaal te maken hebben.

Water Experts kan u helpen om efficiënter met water om te gaan. Of u nu een huishouden, een onderneming of een gemeenschap bent, wij kunnen u advies en expertise op maat bieden, samen met de meest up-to-date producten, waaronder onze SolarAQ duurzame drinkwatersystemen.

Voor een uitgebreid overzicht van de geschiedenis en toekomst van waterbehandeling, zie David Sedlak “Water 4.0: het verleden, het heden en de toekomst van de meest vitale bron ter wereld”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.