De rol van smart technology in de watercrisis

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Technologie heeft de manier waarop we toegang hebben tot de watervoorraden en de manier waarop we ze beheren en controleren, veranderd. Sommige van deze nieuwe ontwikkelingen zullen een belangrijke rol spelen bij het afwenden van de voorspelde wereldwijde watercrisis.

Nu al wonen er wereldwijd ongeveer 1,2 miljard mensen in gebieden met een watertekort. Volgens de VN zou dit cijfer tegen 2050 kunnen oplopen tot 5 miljard.

Smart technology is één van de meest vooruitstrevende innovaties van onze tijd, en in veel industrieën wordt al gebruik gemaakt van baanbrekende oplossingen, zoals Internet of Things (IoT). IoT en smart systems kunnen zorgen voor een verandering in de manier waarop we water gebruiken en de steeds schaarser wordende voorraden beheren.

Welke smart technology is er momenteel beschikbaar voor water?

Er is een schat aan smart technology beschikbaar om het gebruik en beheer van de watervoorzieningen te verbeteren. Het gevolg daarvan is dat de waterefficiëntie in ontwikkelde landen verhoogt en de toegang tot zuiver water in ontwikkelingslanden verbetert.

 

De volgende technologie is reeds beschikbaar:

  • Sensoren – dergelijke toestellen kunnen worden gebruikt voor het meten en detecteren in zowel huishoudelijke als commerciële omgevingen. Ze kunnen onder andere waterverbruik en -druk, temperatuur, lekdetectie, waterkwaliteit (dankzij geavanceerde systemen die chemische onzuiverheden in voorraden kunnen detecteren) en zelfs niveaus van waterverzadiging in de bodem meten, om zo irrigatietechnieken te verbeteren. De technologie die wordt gebruikt in de SolarAQ-systemen van BOSAQ maakt gebruik van IoT om de chemische samenstelling van onbehandeld water af te breken, voordat zuiveringstechnieken worden toegepast.
  • Tools voor gegevensanalyse en het delen van gegevens – smart technology heeft het mogelijk gemaakt om gegevens uit verschillende bronnen te verenigen en algoritmen te gebruiken om toekomstig waterbeheer te plannen. Een voorbeeld hiervan is smart metering, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) -netwerken om niet alleen waterverspilling op individueel gebruikersniveau te verminderen, maar ook om het waterverbruik op afstand te beoordelen en de voorziening daarop af te stemmen.

Hoe kan dit helpen om de watercrisis af te wenden?

Smart technology heeft tal van potentiële voordelen voor een beter waterbeheer en een betere toelevering van water. Het kan een sleutelrol spelen bij het vermijden van een toekomstige watercrisis. IoT-systemen kunnen het beheer van watervoorraden aanzienlijk verbeteren en ons helpen bij het overschakelen naar een duurzamere samenleving.

Voordelen zijn onder meer:

  • afvalvermindering – het gebruik van sensoren om waterstromen te regelen, de waterdruk te controleren en lekken op te sporen, leidt tot een enorme vermindering van de hoeveelheid verspild water en verhoogt de waterefficiëntie op alle niveaus, waardoor de druk op de watervoorziening wordt verminderd.
  • beter recycleren van water – smart technology heeft de mogelijkheden voor het recycleren van water verbeterd. Dankzij de meest moderne systemen zijn we in staat om onzuiverheden uit afvalwater, zout water en regenwater te verwijderen en dit om te zetten in drinkbaar en bruikbaar water. Dit zorgt er opnieuw voor dat de druk op de bestaande voorraden vermindert.
  • verbeterde infrastructuur – waterbeheerders kunnen gebruik maken van IoT voor smart metering, om de controle en analyse van het verbruik te verbeteren, om systemen op afstand te beheren (wat de kosten verder kan verlagen) en om het hydraulisch beheer te verbeteren. Het geld dat de komende jaren kan bespaard worden via slim waterbeheer wordt geschat op 12 à 15 miljard dollar per jaar.
  • ontwikkelingslanden helpen toegang te krijgen tot zuiver water – smart technology kan worden gebruikt in armere gebieden zonder een constante aanvoer van zuiver water om schadelijke chemicaliën uit het watersysteem te verwijderen en om te zetten tot bruikbaar drinkwater. Dit kan gerealiseerd worden via gedecentraliseerde off-grid-systemen.

Water Experts biedt de nieuwste technologische oplossingen en deskundig advies om u voor te bereiden op een duurzamere toekomst. We voeren wateraudits uit en helpen u de optimale werkwijze op het gebied van waterduurzaamheid te promoten. We leveren up-to-date producten zoals de SolarAQ, een gedecentraliseerde drinkwaterzuiveringstechnologie, en zorgen ervoor dat u, samen met ons, de komende wereldwijde watercrisis aanpakt.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.