De Sleutelrol van Water bij de Productie van Goederen en Diensten

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:

We gebruiken elke dag water, maar veel mensen beseffen niet welke rol huishoudens spelen in het algemeen waterverbruik. Hier volgt een overzicht van hoe water wordt gebruikt in de productie.

Slechts ongeveer 12% van het zoet water wordt gebruikt voor huishoudelijke doeleinden. De rest wordt gebruikt voor de productie van goederen en grondstoffen die we in ons dagelijks leven gebruiken. Het probleem is dat we te veel water gebruiken in onze productiepraktijken. Nu de wereld geconfronteerd wordt met een wereldwijd watertekort, is het tijd om te herbekijken hoe we deze essentiële bron het beste kunnen benutten.

Hier volgt een overzicht van hoe water wordt gebruikt in de productie.

Waterverbruik in de Landbouw

De landbouw is de grootste verbruiker van water, goed voor ongeveer 70% van het totale zoetwaterverbruik wereldwijd. Dit varieert van iets meer dan 35% in Europa en Centraal-Azië tot meer dan 90% in Zuid-Azië. Water is essentieel om voedsel te verbouwen en vee te onderhouden. Toepassingen zijn onder meer het koelen van gewassen en het gebruik van pesticiden en meststoffen, maar het overgrote deel wordt gebruikt voor irrigatie.

Momenteel wordt het meeste water dat bij de landbouwproductie wordt gebruikt, gewonnen uit zoetwatervoorraden, maar er is druk om over te schakelen op duurzamere bronnen zoals regenwater en gerecycleerd water. Dit is vooral belangrijk omdat de wereldwijde landbouwproductie tegen 2050 naar verwachting met ongeveer 70% zal toenemen.

Waterverbruik in de Industrie

Ongeveer 15% van het wereldwijde zoetwaterverbruik is bestemd voor industriële productiedoeleinden. Dit percentage ligt hoger in meer geïndustrialiseerde landen, namelijk 30,7% in Europa en Centraal-Azië. Water wordt gebruikt in elke fase van het productieproces, waaronder productcreatie, wassen, verdunnen, voor koelapparatuur en het transport van goederen.

Niet-agrarische industrieën die het meeste water verbruiken, zijn onder meer de textiel-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de automobielindustrie. Afgezien van het overmatig gebruik van watervoorraden bij de productie, is vervuiling het grootste probleem bij industrieel waterverbruik. Industriële productie brengt veel afvalwater met zich mee dat giftige en verontreinigende stoffen bevat, waarvan  in sommige ontwikkelingslanden volgens bepaalde rapporten, tot 70% onbehandeld in rivieren, meren en oceanen wordt gedumpt.

Waterverbruik in de Energieproductie

De productie van de energiebronnen die huishoudens, bedrijven, voertuigen en toestellen van brandstof voorzien, is ook waterintensief. Afzonderlijke statistieken voor water dat wordt gebruikt voor energieproductie zijn niet altijd beschikbaar, aangezien ze meestal opgenomen worden in één van de drie gemeten categorieën. (huishouden, industrie en landbouw) Volgens een studie was ongeveer 41% van het zoetwatergebruik in de VS in 2015 te wijten aan energieproductie in thermo-elektrische centrales.

Water is essentieel in alle stadia van brandstofproductie, waaronder ontginning, koelapparatuur en afvalverwerking.

Het Overgebruik van Water in de Productie

De huidige industriële productiemethodes zijn veel te waterintensief. We moeten ons wereldwijde waterverbruik aanzienlijk verminderen of meer water gaan recycleren als we een toekomstige crisis willen vermijden. Het is duidelijk dat we dit niet kunnen doen zonder nieuwe productiemethodes te onderzoeken. Hier volgen enkele statistieken om de zaken in perspectief te plaatsen:

Oplossingen

Landbouw en industrie kunnen op een aantal manieren de hoeveelheid water die in productieprocessen wordt gebruikt, verminderen. Dit omvat een breed scala aan beschikbare technologische oplossingen die het gebruik controleren en productieprocessen verfijnen, waaronder smart technology oplossingen. Bedrijven die zich bezighouden met agrarische en industriële productie kunnen ook andere waterbronnen gebruiken dan zoetwaterwinning, zoals het recycleren en hergebruik van watervoorraden, waaronder regenwater en afvalwater.

Er zijn nieuwe technieken op de markt, zoals duurzame landbouw en waterloos verven in de textielindustrie, die de druk op de wereldwijde zoetwatervoorraden zullen helpen verlichten. Er is echter nog veel werk aan de winkel om dergelijke technieken te normaliseren, wat nodig is als we een toekomstige watercrisis willen vermijden.

Water Experts kan zowel bedrijven als huishoudens helpen met oplossingen voor waterduurzaamheid. We bieden onder andere volledige wateraudits, oplossingen voor hergebruik van water, het in kaart brengen van de watervoetafdruk, …

 

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.