De Stad Als Spons: De Toekomst voor Stedelijke Ontwikkeling?

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:

Als we aan steden denken, denken we meestal aan een uitgestrekt betonnen landschap met hoge gebouwen. Het spons-stad idee brengt natuurlijk enkele nadelen met zich mee, waaronder de kosten voor stedelijke herinrichting en de gevolgen van een mogelijk olielek op een poreuzer wegdek.

We denken zelden aan natuurlijke elementen, groene infrastructuur of absorberende materialen (laat staan ​​een spons).

Maar het concept van “spons-steden” kan ons een betere manier bieden om met extreme weersomstandigheden zoals droogte en overstromingen om te gaan, en kan ook duurzaam hergebruik van water mogelijk maken. In sommige delen van de wereld is dit concept zelfs werkelijkheid geworden.

Wat zijn spons-steden?

Spons-steden zijn vanzelfsprekend geen steden die letterlijk van spons zijn gemaakt. Ze zijn eerder een innovatie in stedenbouw met als doel de stedelijke omgeving duurzamer te maken en compatibel met lokale eco-systemen. Het gaat om een ​​herontwerp van gebouwen en de stedelijke omgeving, om zo regenwater efficiënter op te vangen, te bewaren, te behandelen en uiteindelijk te hergebruiken. Spons-steden bieden een alternatief voor traditionele waterkeringen en afwateringstechnieken en vormen een veel efficiëntere barrière tegen overstromingen. Nu extreme overstromingen en zware regenval de afgelopen tien jaar wereldwijd met 50% zijn gestegen, kan het concept van de spons-stad de komende jaren een belangrijke rol spelen bij het risicobeheer van steden. Door water beter vast te houden, kan de droogte worden overwonnen zonder de watervoorziening in gevaar te brengen.

Het grootste probleem met betonnen steden is dat hun ondoordringbare oppervlakken het water niet in de grond laat terugkeren. De afvoersystemen lopen gemakkelijk over, waardoor er afvloeiwater ontstaat dat vervuild raakt met afval en ziekteverwekkers, voordat het in de waterwegen terechtkomt.

In spons-steden kan regenwater door de bodem filteren, waar het de grondwaterlagen kan bereiken voordat het uit de grond wordt gehaald voor onmiddellijk hergebruik. Het vasthouden in buffer-systemen of vijvers is ook efficiënt voor lokaal hergebruik. Typische kenmerken van een spons-stad zijn:

  • een grote verscheidenheid aan groene zones, inclusief waterwegen. Dit kan gaan om het creëren van “regenwaterparken” met vijvers en dieren
  • groene daken op gebouwen die gedeeltelijk begroeid zijn en waar regenwater kan worden geabsorbeerd en gefilterd
  • poreuze wegen en trottoirs die water kunnen absorberen of naar een filterpunt kunnen leiden
  • systemen die regenwater kunnen opvangen voor hergebruik voor diverse huishoudelijke en commerciële doeleinden, bijvoorbeeld irrigatie of zelfs drinkwaterproductie

Voordelen van spons-steden

De overgang naar spons-steden brengt een reeks potentiële voordelen met zich mee, waaronder:

  • duurzamere en onmiddellijk beschikbare watervoorziening – aangezien het overmatig gebruik van zoetwatervoorraden sterk bijdraagt ​​aan het risico op een toekomstig wereldwijd watertekort, kunnen spons-steden een oplossing bieden door gerecycleerd water aan te bieden
  • minder vervuiling – spons-steden kunnen de afvoer van regenwater met ongeveer 70% verminderen, wat op zijn beurt de vervuiling van waterwegen zal verminderen
  • minder risico op overstromingen – door water te absorberen en te behandelen, in plaats van drainagesystemen te vullen en water te laten verzamelen als regenwater, verminderen spons-steden het risico op overstromingen.
  • toegenomen biodiversiteit – bestaande stadsontwerpen hebben geleid tot een afname van de stedelijke biodiversiteit door minder groene ruimtes en het creëren van een warmer micro-klimaat. Spons-steden kunnen het evenwicht helpen herstellen

Het spons-stad idee brengt natuurlijk enkele nadelen met zich mee, waaronder de kosten voor stedelijke herinrichting en de gevolgen van een mogelijk olielek op een poreuzer wegdek. De kosten zullen echter gegarandeerd dalen wanneer de technologie meer ingeburgerd raakt en er maatregelen worden genomen om mogelijke rampen aan te pakken.

Spons-steden in actie

China is wereldleider als het gaat om spons-steden. Na ernstige overstromingen in Peking in 2012, lanceerde het land in 2015 een “spons-stad initiatief”, dat begon met 16 modelspons-steden en vervolgens uitbreidde tot 30 in totaal. Tegenwoordig zijn er 250 spons-stad initiatieven in heel China en zijn er plannen om programma’s te ontwikkelen in onder andere de VS, Rusland en Indonesië.

Neem contact op met Water Experts voor meer informatie over de nieuwste duurzame oplossingen in watertechnologie en om te leren hoe ook uw omgeving in een spons kan veranderen.

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.