De voordelen van de combinatie van gecentraliseerde en gedecentraliseerde drinkwatersystemen

PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
De meeste geïndustrialiseerde landen gebruiken een gecentraliseerde aanpak van de watervoorziening om het water te controleren, te behandelen en te verdelen onder hun bevolking. Dit is een effectieve manier gebleken om de verschillende regio's te bereiken in landen waar een ontwikkelde infrastructuur aanwezig is. Er zijn echter problemen met de gecentraliseerde aanvoer, waaronder lekkages (die oplopen tot 45 miljoen kubieke meter per dag), bacteriën die zich kunnen ontwikkelen als het water stagneert, en ongelijke waterkwaliteit in verschillende gebieden.

Een andere aanpak is het gebruik van een decentraal systeem. Dit is gebruikelijk in ontwikkelingslanden zonder de infrastructuur voor gecentraliseerde voorziening, maar kan ook in economisch geavanceerde landen worden gebruikt om aanvullend goedkoop, efficiënt en kwalitatief goed drinkwater op lokaal niveau te leveren.

Dit is hoe gedecentraliseerde watersystemen werken en welke voordelen ze hebben.

Hoe werkt een decentraal watersysteem?

Decentrale watersystemen maken gebruik van kleinschaligere zuiveringsmethoden om de lokale watervoorziening om te zetten in drinkwater. Het water is over het algemeen afkomstig uit drie bronnen:

• Waterwegen zoals lokale meren en rivieren, waar het water lokaal kan worden opgevangen en gezuiverd. Dit gebeurt het vaakst wanneer het water op gemeentelijk niveau wordt verdeeld;
• Grondwaterbronnen zoals gegraven of geboorde putten;
• Gerecycleerd water zoals regenwater of afvalwater, dat via een recyclagesysteem wordt opgevangen. Dit is geschikt voor huishoudelijke voorzieningen die op het niveau van het individuele huishouden worden gebruikt.

Gedecentraliseerde leveringssystemen kunnen losjes worden onderverdeeld in twee soorten. Deze zijn:

  • Huishoudelijke waterzuiveringssystemen (HWTS) die water leveren aan individuele huishoudens, waarbij het water wordt gefilterd op het punt van gebruik (via een kleine eenheid in de buurt van kranen) of op het punt van binnenkomst (via een grotere opslagtank die het water vervolgens aan het hele gebouw levert). Deze zijn ideaal voor een duurzaam gebruik van gerecycled regenwater en afvalwater.
  • Kleinschalige systemen (SSS) die het water lokaal opvangen, behandelen en distribueren. Dit kan op gemeenschaps-, buurt- of commercieel organisatieniveau, waarbij zout water, regenwater of afvalwater wordt omgezet in hoogwaardig drinkwater.

Gemeenschappen in verschillende ontwikkelingslanden hebben met succes gebruik gemaakt van gedecentraliseerde drinkwatersystemen, zoals in Mali en Bolivia. Maar de gedecentraliseerde aanpak is iets dat zelfs voor plaatsen met een werkende centrale watervoorziening voordelen biedt door een duurzaam alternatief te bieden.

Voordelen van het gebruik van een decentraal watersysteem

Gebieden met een gecentraliseerde watervoorziening kunnen profiteren van het combineren van zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde systemen, waarbij de decentrale aanpak wordt gebruikt om een drinkwatervoorziening te creëren en zo de druk op het hoofdwaternet te verminderen. Voordelen zijn onder andere:

Veiligheid en kwaliteit

Decentrale watervoorziening kan de microbiële waterkwaliteit verbeteren en de verontreiniging tussen de behandeling en het gebruik verminderen, omdat de filtratie veel dichter bij het punt van toegang plaatsvindt. Hoewel de meeste landen in Europa, evenals plaatsen zoals de VS, over het algemeen een goede kwaliteit van het drinkwater hebben, kunnen de niveaus van chemische verontreinigingen en microplastics – hoewel niet gevaarlijk – nog steeds worden aangetroffen in de gecentraliseerde watervoorziening.

Daar komt nog bij dat de waterkwaliteit in de verschillende regio’s varieert, waarbij sommige gebieden veel verder van de waterbron verwijderd zijn dan andere. Het water moet lange afstanden afleggen na het punt van filtratie, wat betekent dat het minder “zuiver” is. Decentrale filtratiesystemen verminderen de afstand die het behandelde water moet afleggen aanzienlijk, wat resulteert in een beter en veiliger product.

Lagere kosten

Hoewel decentrale watersystemen kosten met zich meebrengen om te installeren, besparen ze op twee manieren geld. Ten eerste zijn de systemen goedkoper te onderhouden en gaat er minder verloren door lekafval. Volgens de Wereldbank kosten lekken in gecentraliseerde watersystemen over de hele wereld jaarlijks zo’n 14 miljard dollar en zullen de uitgaven voor infrastructuur voor het verbeteren van leidingnetwerken tussen 2005 en 2030 naar verwachting 41 biljoen dollar kosten.

Ten tweede is de watervoorziening over het algemeen goedkoper, omdat er minder afhankelijk is van zoet grondwater en er meer nadruk ligt op het gebruik van gerecycled water. Dit betekent een enorme vermindering van de dure grondwaterpompen.

Milieu-impact

Tot slot is er het milieuvoordeel van het lokaal en met behulp van duurzame methoden inkopen van water. We staan op de rand van een wereldwijde watercrisis, waarbij de vraag naar verwachting tegen 2040 het aanbod zal overtreffen, wat betekent dat we de manier waarop we water distribueren en leveren moeten herzien. Decentrale systemen dragen niet alleen bij aan het behoud van water door het verminderen van lekkage, maar de systemen zijn ook minder energie-intensief, zodat er ook op gas en elektriciteit kan worden bespaard.

Dankzij de technologische vooruitgang kunnen hi-tech systemen zoals de SolarAQ uitsluitend werken op basis van hernieuwbare energie. Dergelijke systemen stellen huishoudens, bedrijven en gemeenschappen in staat om toegang te krijgen tot hoogwaardig en goedkoper drinkwater en dragen tegelijkertijd bij aan het behoud van het milieu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.