De Watervoetafdruk en het Verband met de CO2-voetafdruk

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:

Als we aan steden denken, denken we meestal aan een uitgestrekt betonnen landschap met hoge gebouwen. Het spons-stad idee brengt natuurlijk enkele nadelen met zich mee, waaronder de kosten voor stedelijke herinrichting en de gevolgen van een mogelijk olielek op een poreuzer wegdek.

De klimaatcrisis is de afgelopen jaren prominent in het nieuws geweest. De dreigende globale watercrisis – een even groot risico voor de wereldbevolking – haalde echter minder de krantenkoppen. De twee hebben nochthans veel gemeen. Klimaatverandering is één van de sleutelfactoren die de wereldwijde watervoorziening beïnvloeden. De productie en het gebruik van water hebben ook zelf hun eigen koolstofvoetafdruk (CO2). We pleiten daarom voor een aanpak die beseft dat de watervoetafdruk afzonderlijk moet worden bekeken en tegelijkertijd deel moet uitmaken van de bredere milieuproblemen waarmee we allemaal te kampen hebben.

Wat is een watervoetafdruk en een CO2-voetafdruk?

Zowel het concept van de koolstofvoetafdruk (CO2) als dat van de watervoetafdruk werd in de jaren 2000 ontwikkeld als een manier om de menselijke afdruk op de planeet te meten en om duurzamere manieren van leven aan te nemen. Beide zijn empirische metingen die zijn vastgelegd voor een bepaalde tijd en die op verschillende manieren kunnen worden opgesplitst, b.v. per land, industrie, huishouden of zelfs individuen.

De CO2-voetafdruk is de hoeveelheid kooldioxide en broeikasgassen die vrijkomen in de atmosfeer als gevolg van dagelijkse activiteiten en de productie van goederen, gemeten in termen van kg/ton per jaar. Vrijwel alles wat we doen of consumeren kan leiden tot CO2-uitstoot, van autoritten tot het gebruik van elektrische stroom en de productie van onze dagelijkse goederen. Het verkleinen van de CO2-voetafdruk is een belangrijk onderdeel van het aanpakken van de klimaatcrisis.

De watervoetafdruk is vergelijkbaar met de CO2-voetafdruk, in die zin dat het een metrische meting is die rekening houdt met dagelijkse activiteiten en de productie van goederen, waarbij het verbruik en de vervuiling van wereldwijde zoetwatervoorraden in liters/kubieke meter per jaar wordt gemeten. Net als bij de CO2-uitstoot, heeft het meeste van wat we dagelijks doen en consumeren invloed op het waterverbruik. Water is echter geen koolstof en wat hier wordt gemeten, is het gebruik van een essentiële bron, in plaats van de productie van een schadelijk iets. Maar het verkleinen van onze watervoetafdruk is eveneens een sleutel om ecologisch duurzamer te worden.

De link tussen de watervoetafdruk en de koolstofvoetafdruk

Hoewel watervoetafdruk en CO2-voetafdruk afzonderlijke metingen zijn die afzonderlijk moeten worden bekeken, zijn er overlappingen tussen beide. De watersector is een energie-intensieve sector. De voetafdruk van het verplaatsen, behandelen en verwarmen van water voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik in de VS wordt gemeten op ongeveer 290 miljoen kubieke ton per jaar. De CO2-voetafdruk van water wordt vergroot door:

 

  • het pompen van grondwater, dat gebruik maakt van energie-intensieve methoden
  • het transporteren van water over grote afstanden met behulp van pijpleidingen, kanalen en containervervoer
  • de productie van gebotteld water met een wereldwijde jaarlijkse CO2-voetafdruk van maximaal 192 miljoen ton
  • intensief huishoudelijk en commercieel gebruik van water voor irrigatie, wassen, verwarming en koeling, dat ook energie-intensief is

Daarnaast is de energiesector ook waterintensief. Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks ongeveer 52 miljard kubieke meter zoet water wordt gebruikt voor de wereldwijde energieproductie.

Een totaalaanpak om de watervoetafdruk en koolstofvoetafdruk te verminderen

De huidige crisis biedt de mogelijkheid voor een ​​totale en multidisciplinaire benadering, om de manier waarop we energie en water gebruiken te transformeren. Door nieuwe technologieën toe te passen en ons gedrag te veranderen, kunnen we zowel onze water- als CO2-voetafdruk verkleinen.

Het gebruik van nieuwe en duurzamere recycleringsmethodes voor water, zoals grijswaterrecyclering, regenwateropvangsystemen en waterbesparende sensoren, zal zowel de water- als energie-efficiëntie in huizen en bedrijven verbeteren. Deze technologieën maken het ook mogelijk om water ter plaatse te winnen en behandelen, waardoor het netwerk wordt gedecentraliseerd en het watertransport wordt verminderd.

Ondertussen zal het overschakelen op hernieuwbare energiebronnen zonder twijfel een positief effect hebben op de watervoetafdruk. Studies hebben aangetoond dat zonne-energie slechts 2-15% van het water gebruikt in vergelijking met de productie van fossiele brandstoffen.

Gedragsveranderingen, zoals een meer veganistisch dieet, het verminderen van de consumptie van flessenwater en het gebruik van duurzamere landbouw- en industriële praktijken, zullen ons helpen om watervoorraden te besparen en tegelijkertijd de planeet te beschermen.

Een aantal wereldwijde bedrijven, waaronder Nokia en Nestle, hebben de afgelopen jaren een totaalaanpak van koolstof- en waterduurzaamheid toegepast, waarbij zowel hun watervoetafdruk als hun CO2-voetafdruk in een gecombineerde strategie worden aangepakt.

Neem contact op met Water Experts voor meer informatie over hoe u ecologisch en duurzamer kunt worden en water kunt besparen. We bieden professioneel advies, beoordelingen op maat en de nieuwste technologie op het gebied van waterduurzaamheid, zoals ons assortiment SolarAQ-systemen.

 

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.