Hoe de opwarming van de aarde de watervoorziening beïnvloedt

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Water is essentieel voor het leven op deze planeet. Toch zijn er voldoende signalen die erop wijzen dat zoetwatervoorziening steeds schaarser wordt. Volgens de VN wonen ongeveer 2 miljard mensen - meer dan 25% van de wereldbevolking - in landen die onder hoge waterstress staan en naar verwachting zullen tegen 2030 ongeveer 700 miljoen mensen door extreme watertekorten gedwongen worden te verhuizen. Eén van de belangrijkste uitdagingen is klimaatverandering, die de wereldwijde waterkringloop verstoort en de watervoorziening op verschillende manieren aantast.

Verdamping en neerslag – veranderingen in de watercyclus

De opwarming van de aarde heeft een enorme invloed op de waterkringloop. Water op de planeet verdampt in de atmosfeer en wordt teruggegeven door neerslag (regen) als onderdeel van een voortdurende cyclus. Klimaatverandering heeft invloed op de hoeveelheid water in de atmosfeer. Warmere klimaten houden meer water in de atmosfeer vast. Dit zal daarna in grotere hoeveelheden neerdalen als de atmosfeer afkoelt.

Wanneer de planeet warmer wordt en de waterkringloop wordt verstoord, is er een verhoogd risico op zowel droogtes als overstromingen. In sommige warmere gebieden kan dit de zogenaamde “neerslagvluchtigheid” veroorzaken, wat een dramatische verschuiving is tussen droogte en overstroming, zoals in Californië. Weerpatronen worden intenser. Zowel Europa als de VS hebben de afgelopen eeuw een toename gezien van overstromingen in het noorden en droogtes in het zuiden. Onderzoek wijst uit dat de opwarming van de aarde één van de belangrijkste oorzaken is van zowel droogtes als overstromingen. Dit beïnvloedt de water- en voedselvoorraden en veroorzaakt schade aan onderwaterleven en fauna.

Smeltende gletsjers

De opwarming van de aarde heeft ook invloed op de watervoorraden die zijn opgeslagen in ijskappen. Slechts 2% van het water in de wereld is zoet water (het grootste deel is zout en brak water in oceanen, rivieren en andere waterlopen) en ongeveer 70% hiervan wordt opgeslagen in ijskappen. Door de klimaatverandering krimpen de gletsjers; uit onderzoek is gebleken dat ze met ongeveer 227 tot 32 gigaton per jaar krimpen.

Tijdens de drogere maanden, wanneer ijs en sneeuw smelten, voorzien gletsjers veel gebieden van water via smeltwater en afvloeiing. Zo wordt de zoetwatervoorraad aangevuld. Hogere temperaturen hebben er echter toe geleid dat het overmatige smeltwater de zoetwaterbekkens heeft overweldigd. Het water gaat uiteindelijk verloren in de oceanen. Dit wordt verergerd doordat er meer neerslag valt in de vorm van regen in plaats van sneeuw. Gletsjers zijn daardoor minder goed in staat om een duurzame zoetwatervoorziening op langere termijn te leveren. Een onderzoek naar bergen in Azië wees uit dat de gletsjers daar tegen het einde van deze eeuw tot een derde van hun massa zouden kunnen verliezen.

Veranderingen in waterkwaliteit

Klimaatverandering heeft op minstens drie manieren invloed op de waterkwaliteit. Ten eerste kunnen verhoogde overstromingen riool- en waterzuiveringsinstallaties snel overweldigen. Door de afvoer van overtollig regenwater kan afvalwater met schadelijke pathogenen en verontreinigende stoffen in de waterwegen en de watervoorziening terecht komen.

Ten tweede kan een stijgende zeespiegel als gevolg van het smelten van ijskappen, ertoe leiden dat zeewater in zoetwatervoorraden terechtkomt en deze vervuilt.

Tenslotte kan de stijging van de watertemperatuur als gevolg van de opwarming van de aarde het zuurstofgehalte in het water veranderen. Dit kan schadelijk zijn voor het onderwaterleven en leiden tot een bloei in microbiële populaties die het water verontreinigen.

Hoe kan dit verholpen worden?

Naast het aanpakken van de klimaatverandering om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen, zijn er een aantal dingen die we kunnen doen om de watervoorziening te beschermen. De opwarming van de aarde is slechts één factor die de watervoorziening beïnvloedt.

Om ons waterverbruik en de afvoer van afvalwater te verminderen, kunnen we bijvoorbeeld water beter recycleren om de druk op zoetwaterbronnen te verminderen. We kunnen ook de water-infrastructuur verbeteren door lekken te verminderen en te kijken naar gedecentraliseerde manieren voor de waterbevoorrading. Een andere optie is om te investeren in technologie zoals ontziltingssystemen of manieren om afvalwater te hergebruiken, die extra bronnen van vers drinkbaar water zullen creëren.

Water Experts kan u helpen uw water-voetafdruk te verkleinen door het vinden van duurzame manieren om uw watervoorziening te gebruiken en te beheren. We kunnen een volledige wateraudit uitvoeren om het waterverbruik te verminderen, afvalwaterzuiveringsinstallaties ontwerpen om de druk op het milieu te verlagen en onderzoeken hoe u water kunt hergebruiken en werken aan een circulair waterverbruik in uw organisatie. Wilt u uw impact verminderen? Neem dan contact op met onze experts.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.