Investeren landen genoeg in duurzaam waterbeheer?

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Als we een toekomstige watercrisis willen vermijden, is het belangrijk om te streven naar een duurzaam langetermijn-model voor waterbeheer. Veel landen hebben nog steeds geen toegang tot zuiver water. De Wereldbank schat dat de armste landen ongeveer 150 miljard dollar per jaar moeten uitgeven om iedereen van drinkbaar en proper water te voorzien. Is het daarom realistisch om van deze landen te verwachten dat ze duurzaam met water zullen omspringen? Waar bevinden we ons momenteel met betrekking tot duurzaam waterbeheer en wat kan er gedaan worden om de situatie in de toekomst te verbeteren?

Hoeveel besteden landen momenteel aan duurzaam waterbeheer?

De wereld wordt geconfronteerd met een toekomstige watercrisis. Onderzoek wijst uit dat tegen 2030 ongeveer 40% van de wereld zal kampen met een watertekort. Dit zal hoogstwaarschijnlijk meer gevolgen hebben voor armere landen met een warmer klimaat.

Om een crisis te vermijden, moeten alle landen de uitdaging aangaan om efficiënter met water om te gaan; door hun watervoorziening te beheren en hun waterinfrastructuur te verbeteren. De huidige situatie is niet eenvoudig. Hoewel er nog veel moet veranderen, zijn rijkere landen begonnen met te evolueren naar duurzamere systemen, terwijl veel armere landen nog steeds niet over de basisinfrastructuur beschikken om de nodige veranderingen door te voeren.

Volgens de Environmental Sustainability Index van 2019 – waarin de kwaliteit van drinkwater, sanitaire voorzieningen en afvalwaterzuivering zijn opgenomen – zijn de best presterende landen Zwitserland, Frankrijk, Denemarken, Zweden en het VK, terwijl Afghanistan, Nepal, India, de Democratische Republiek Congo en Bangladesh onderaan in de tabel staan.

Uit onlangs gepubliceerd WRI-onderzoek is echter gebleken dat de hele wereld een duurzaam waterbeheerplan kan bereiken tegen een kostprijs van 1-8% van het jaarlijkse BBP per land.

Rijkere landen – verbeteringen aanbrengen in de huidige beheersystemen

Rijkere landen zijn het best geplaatst om over te schakelen op duurzamere systemen, maar presteren over het algemeen slechter als het gaat om de water-voetafdruk (liters water per persoon per dag), aangezien een groot deel van de voetafdruk bestaat uit industrieel en commercieel waterverbruik .

Daarnaast hebben rijkere landen over het algemeen een gecentraliseerde infrastructuur inzake waterbeheer, die meer afval produceert door uitdagingen zoals gecentraliseerde lekken. De toestand werd in sommige landen zeer kritiek. Wereldsteden zoals Tokio, Los Angeles, Londen en Kaapstad lopen het risico van een “day zero” -scenario als gevolg van watertekort.

Het WRI heeft benadrukt dat landen die er economisch het beste voorstaan, de duurzaamheid van waterbeheer kunnen verbeteren tegen een kostprijs van minder dan 2% van het BBP. Dit omvat betere beheerpraktijken, verbetering van sanitaire voorzieningen en waterkwaliteit, vermindering van afval en hergebruik en recycleren van water. Sommige landen hebben het voortouw genomen als het gaat om een duurzaam waterbeleid. Nederland, Denemarken, België, Canada en Australië hebben allemaal steden die hoog scoren op de duurzame water-index.

Armere landen – grotere uitdagingen maar een kans om het tij te keren?

Armere landen hebben hun eigen specifieke uitdagingen als het gaat om waterbeheer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben meer dan 2 miljard mensen (meer dan een kwart van de wereldbevolking) in ongeveer 90 landen geen toegang tot zuiver drinkwater.

Daarnaast schat de WRI dat 17 van de armste landen internationale ontwikkelingshulp zullen nodig hebben om een duurzaam waterbeheer en waterzekerheid te bereiken.

Maar het is in de ontwikkelingsgebieden waar de toepassing van duurzaam waterbeheer de grootste resultaten zou kunnen opleveren. Hoewel er meer investeringen nodig zijn, heeft onderzoek uitgewezen dat duurzame praktijken 6.80 dollar kunnen opleveren voor elke geïnvesteerde dollar op langere termijn.

Ontwikkelingslanden worden niet geremd door verouderde water-infrastructuur die vatbaar is voor lekken en moeilijk te onderhouden. Dit betekent dat ze met de juiste investeringen kunnen profiteren van de nieuwste technologie om gedecentraliseerde, hernieuwbare voorzieningen te creëren die efficiënter, duurzamer en goedkoper zijn. De WHO schat dat landen ten zuiden van de Sahara een duurzaam beheer zouden kunnen realiseren tegen een jaarlijkse kostprijs van $15-70 per persoon.

Water Experts kan het nodige advies en expertise geven over waterbesparing en de overgang naar duurzamer waterbeheer. Onze diensten omvatten het uitvoeren van een volledige wateraudit om verbeteringen te identificeren en we adviseren ook over duurzame producten voor het implementeren van een circulair waterbeheer en een gedecentraliseerde en hernieuwbare watervoorziening zoals de SolarAQ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.