Wat is de invloed van de kosten van een waterinfrastructuur op de wereldwijde toegang tot veilig drinkwater?

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Gecentraliseerde watersystemen domineren in economisch geavanceerde landen. Er zijn nu echter alternatieve modellen in opkomst die aanzienlijke hoeveelheden geld kunnen besparen en de druk op de watervoorziening over de hele wereld kunnen helpen verlichten.

Water – het is essentieel voor het leven, maar het is geen goedkope hulpbron om te beheren en aan de bevolking te verstrekken. Er zijn nog steeds veel delen van de wereld die geen toegang hebben tot veilig en schoon drinkwater en degenen die de nodige infrastructuur hebben, hebben vaak moeite om hun systemen te onderhouden en beschikken over dure mechanismen.

Gecentraliseerde watersystemen domineren in economisch geavanceerde landen. Er zijn nu echter alternatieve modellen in opkomst die aanzienlijke hoeveelheden geld kunnen besparen en de druk op de watervoorziening over de hele wereld kunnen helpen verlichten.

Kosten van een gecentraliseerd watersysteem

Gecentraliseerde watersystemen zijn openbare infrastructuren die in veel landen over de hele wereld worden gebruikt. Ze behandelen en leveren water in grote gebieden – nationaal of regionaal – met behulp van uitgebreide leidingnetwerken en grootschalige zuiveringsinstallaties.

Deze systemen zijn kostbaar om te installeren en te onderhouden. Onderzoek heeft aangetoond dat de gecentraliseerde uitgaven voor infrastructuur tussen 2005 en 2030 wereldwijd ongeveer 41 biljoen dollar zullen bedragen. De kosten kunnen worden onderverdeeld in de volgende sleutelgebieden:

  • bevoorrading – water moet in eerste instantie worden gewonnen, voornamelijk uit grondwaterbronnen die eindig zijn in hun aanbod en waarvoor dure technologie nodig is om het water te extraheren en te pompen. Uit onderzoek is al gebleken dat de afhankelijkheid van deze waterbronnen moet worden afgebouwd om geld te besparen en het milieu te beschermen.
  • transport – gecentraliseerde systemen zijn afhankelijk van grote ondergrondse leidingnetwerken om de watervoorziening over grote afstanden te transporteren. Deze systemen zijn kostbaar om te onderhouden en bij te werken en zijn gevoelig voor lekken. Meer dan 45 miljoen kubieke meter water gaat elke dag verloren door lekkage.
  • behandeling – industriële waterzuiveringsinstallaties behandelen en zuiveren watervoorraden, inclusief afvalwater, voordat het weer in het watersysteem wordt teruggevoerd. Deze installaties nemen veel ruimte en middelen in beslag, waarbij de installatie-, exploitatie- en onderhoudskosten voor elk land in de miljoenen lopen.
  • andere operationele kosten – dit omvat de kosten voor de aansluiting van water op afzonderlijke gebouwen, de productie en installatie van watermeters, de behandeling van klachten van consumenten, enz. die tot €250.000 per kilometer kunnen kosten

Deze kosten worden doorberekend aan de consument, wat resulteert in een hogere waterfactuur. Daarbovenop komen de kosten die verbonden zijn aan de particuliere flessenwaterindustrie die naast de gecentraliseerde openbare watervoorziening loopt. Water wordt vaak tegen hoge financiële en milieukosten over de hele wereld verscheept.

Voorbeelden van gecentraliseerde infrastructuurkosten zijn onder andere:

  • VS – de American Water Works Association (AWWA) heeft de ontwikkelings- en reparatiekosten voor Amerikaans drinkwater geschat op meer dan 1 biljoen dollar voor de komende 25 jaar. Een besproken pijpleiding die water van Boston naar het door water uitgehongerde Californië transporteert, kostte naar schatting 5,2 miljard dollar om te bouwen en nog eens 487 miljard dollar om het water te verschepen.
  • Europa – onderzoek heeft uitgewezen dat de uitgaven voor infrastructuur tegen 2025 met 23% tot 525 miljard dollar moeten stijgen om het hoofd te bieden aan de veroudering van het continent en het lekken van pijpleidingen in landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Hoe gedecentraliseerde systemen geld kunnen besparen

Een alternatief voor de gecentraliseerde methode is het produceren van water op een meer gelokaliseerde en gedecentraliseerde manier. Dit wordt gedaan in sommige ontwikkelingslanden die de infrastructuur voor gecentraliseerde infrastructuur missen, maar de technologie komt nu beschikbaar om economisch geavanceerde landen in staat te stellen gebruik te maken van water dat door middel van een gedecentraliseerde voorziening wordt geleverd.

Decentrale systemen maken gebruik van kleinschaliger en milieuvriendelijker methoden om water te verkrijgen, te zuiveren en te distribueren onder de lokale bevolking. Ze kunnen geavanceerde technologie gebruiken om elke vorm van watervoorziening (afvalwater, regenwater, water afkomstig van lokale meren en rivieren) te zuiveren en om te zetten in hoogwaardig drinkwater.

Hoewel er in eerste instantie kosten zijn verbonden aan de installatie van systemen, kan er in alle bovengenoemde gebieden geld worden bespaard:

  • de bevoorrading is minder afhankelijk van dure grondwateronttrekking. In plaats daarvan kan de bestaande watervoorziening worden behandeld om een “circulaire waterlus” te creëren die niet alleen geld bespaart, maar ook vriendelijker is voor het milieu.
  • De noodzaak om water over lange afstanden te transporteren via uitgebreide leidingnetwerken wordt weggenomen, waardoor miljoenen aan onderhoudskosten worden bespaard en enorme verspilling van lekken wordt voorkomen.
  • de behandelingskosten worden sterk gereduceerd door het gebruik van kleinschaligere en efficiëntere behandelingssystemen ter plaatse.

Deze besparingen kunnen worden doorberekend aan huishoudens en bedrijven. Zo loopt het SolarAQ-project – dat nieuwe manieren biedt om op lokaal niveau drinkwater te produceren en te verbruiken – nu met succes in plaatsen als Gust’eaux, België, waardoor bedrijven een duurzame watervoorziening kunnen bieden tegen lagere kosten.

Door efficiëntere methoden die veel minder afval opleveren, kunnen besparingen worden gerealiseerd die worden doorberekend aan de consument. Dit betekent dat de uiteindelijke kosten voor één fles drinkwater (1L) kunnen worden verlaagd tot minder dan €1. De besparing op onze belaagd omgeving zullen veel groter zijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.