Hoe ziet het leven eruit met watertekort?

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Water maakt ongeveer 70% uit van het aardoppervlak; een tekort aan water lijkt op het eerste gezicht dus redelijk onwaarschijnlijk. Uit een verontrustend rapport van het World Resources Institute (WRI) van vorig jaar bleek echter dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking met een enorm watertekort leeft.

Wat is watertekort nu precies? Het eenvoudige antwoord is: wanneer de vraag naar water het beschikbare aanbod begint te overschrijden. We spreken ook van een watertekort wanneer slechte waterkwaliteit het gebruik ervan beperkt. De 17 landen waar volgens de WRI een enorm groot watertekort is, zijn landen waar jaarlijks 80% van de beschikbare watervoorziening wordt onttrokken.

De belangrijkste factoren die bijdragen aan het wereldwijde watertekort zijn groei (van zowel de bevolking als de economie), inefficiënt gebruik van watervoorraden (inclusief overmatig gebruik en verspilling van de toevoer) en klimaatverandering. Deze problemen worden groter en er wordt voorspeld dat tegen 2050 maar liefst 52% van de wereldbevolking te maken kan krijgen met watertekort.

Landen met een groot watertekort

Zuid-Afrika

Kaapstad was de eerste wereldstad die in 2018 in de buurt kwam van een “day zero“, maar problemen met de watervoorziening, veroorzaakt door droogte, en verergerd door slechte infrastructuur, vormen ook een probleem voor andere grote steden, waaronder Durban. Er wordt een watertekort voorspeld voor Zuid-Afrika voor 2025.

Indië

Indië is het meest bevolkte van de 17 landen die een risico lopen op een enorm watertekort en heeft een totale bevolking die driemaal zo groot is als de andere 16 landen met risico op een watertekort samen. De situatie is bijzonder ernstig in Chennai, waar reservoirs dreigen op te raken, maar er werden problemen vastgesteld in maar liefst 9 regio’s. De problemen op het gebied van klimaatverandering worden erger door vervuiling en overmatig gebruik als gevolg van irrigatie in de landbouw.

De Golfstaten

Qatar werd door de WRI gerangschikt als het land met het grootste watertekort ter wereld en vier andere landen in de Golfregio (Koeweit, Saoedi-Arabië, De Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein) behoorden tot de 17 eerder vermelde landen. 12 van de 17 landen zijn afkomstig uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Als één van de heetste en droogste regio’s ter wereld heeft de groeiende vraag, als gevolg van economische groei en immigratie, het aanbod extra onder druk gezet. De Wereldbank schat dat het watertekort in de Arabische wereld tegen 2050 tussen de 6 en 14% van het BBP zal kosten.

België

Hoewel België niet tot de groep landen behoort met het grootste watertekort, is het één van de slechtst gerangschikte Europese landen. Het staat op de 23ste plaats in de algemene rangschikking, ingedeeld bij de landen met een hoog risico. Het is één van de dichtstbevolkte landen van Europa, dus de reserves staan onder extra druk. Vooral Vlaanderen loopt een bijzonder hoog risico.

De gevolgen van watertekort

De gevolgen van watertekort zijn in de eerste plaats de directe watervoorziening van het getroffen gebied. Bij een “day zero”-scenario wordt de centrale watervoorziening op stadsniveau uitgeschakeld en worden de bronnen gerantsoeneerd. Dit betekent dat sommige mensen het zonder deze voorziening moeten stellen, als ze geen toegang hebben tot een alternatieve mogelijkheid. Gebrek aan toegang tot proper water heeft duidelijke gevolgen voor de gezondheid, zelfs in ontwikkelde regio’s.

Maar daarnaast zijn er een aantal domino-effecten, waaronder:

  • Economische effecten, aangezien watertekort een bedreiging vormt voor bedrijven en levensonderhoud. In 2017 heeft de Wereldbank een rapport opgesteld waarin de gevolgen van watertekort voor zowel de industrie als de landbouw worden benadrukt. Deze kunnen langdurige gevolgen hebben voor de nationale economie.
  • Internationale betrekkingen, aangezien uitputtende waterreserves het risico op wateroorlogen vergroten tussen landen die waterwegen, zoals rivieren, meren en grondwaterlagen, delen.
  • Schade voor het milieu als watergebieden verdwijnen en ecosystemen worden verstoord.

Lees hier meer over de oorzaken van watertekort.

Wat zijn de oplossingen?

Gelukkig zijn er betaalbare oplossingen om een wereldwijde watercrisis te voorkomen, waarvan sommige in de praktijk worden omgezet in regio’s met een watertekort. Deze omvatten:

  • vermindering van het waterverbruik in de landbouw en industrie. Ongeveer 88% van het wereldwijde zoetwater wordt gebruikt voor landbouw- en industriële productie, maar moderne technieken zoals duurzame landbouw, kleren verven zonder water en andere waterbesparende technologieën kunnen jaarlijks miljarden liters besparen.
  • investeren in recyclage-technologieën zoals de opvang van regenwater en hergebruik van afvalwater, die een alternatieve waterbron bieden en de druk op de centrale watervoorziening verminderen.
  • ontziltingstechnologieën die zout en brak water kunnen omzetten in drinkwater en irrigatiewater, waardoor men toegang krijgt tot 97% van de watervoorziening op aarde, namelijk zeewater.

Water Experts kunnen bedrijven en huishoudens voorzien van duurzame watertechnologieën, waaronder ultramoderne recyclage- en ontziltingssystemen. Water Experts biedt ook deskundig advies op maat over hoe ze efficiënter met water kunnen omgaan.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.