Alles wat u moet weten over waterbronnen

PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Water wordt steeds schaarser als grondstof, onder andere door de opwarming van de aarde, slecht waterbeheer en waterintensieve handelspraktijken. Maar hoewel er op alle niveaus behoefte is aan strategieën voor waterduurzaamheid, heeft waterschaarste nog niet dezelfde aandacht gekregen als hernieuwbare energie als het gaat om het bedenken van milieuvriendelijke oplossingen.

Er zijn echter verschillende opties voor watervoorziening en -beheer die zowel gunstig kunnen zijn voor het milieu als voor financiële besparingen. Heeft uw bedrijf ooit overwogen waar de watervoorziening vandaan komt en of er misschien betere alternatieven zijn? Hier geven we een overzicht van de beschikbare opties.

Leidingwater

Ook wel bekend als drinkwater, dit is de meest voorkomende waterbron in veel landen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft ongeveer 71% van de mensen wereldwijd toegang tot veilig drinkwater. Veel landen hebben een gecentraliseerde watervoorziening die zorgt voor schoon leidingwater. Sommige ontwikkelingslanden zorgen voor een decentraal systeem.

Het voordeel van leidingwater is dat het gemakkelijk en snel beschikbaar is in de hele ontwikkelde wereld. Het is ook meestal veilig om te drinken. De kwaliteit van het water kan echter verschillen tussen landen en ook tussen regio’s binnen landen. Tests hebben ook aangetoond dat leidingwater wel degelijk besmet is, waarbij één studie aantoonde dat 83% van de monsters microplastics bevatte.

Er is ook het probleem van lekken in gecentraliseerde systemen, waarbij naar schatting 46 miljard liter per dag wereldwijd verloren gaat. De onderhoudskosten van deze systemen verhogen de kosten van de watervoorziening voor de consument. In Vlaanderen kan de jaarlijkse waterfactuur in sommige regio’s oplopen tot 535 euro.

Leidingwater is een veelgebruikte bron van water in de industrie, die voor veel toepassingen geen behandeling nodig heeft. Voor sommigen wordt waterontharding of omgekeerde osmose toegepast, maar over het algemeen is het gebruiksklaar als bron. Het brengt echter wel een aanzienlijke kostenpost met zich mee.

Regenwater

Regen en sneeuw zijn de sleutel tot de watercyclus van de aarde. Regenwater is echter nooit volledig benut als waterbron. Triljoenen liters regen vallen elk jaar over de hele wereld. Het opvangen van regenval door middel van regenwateropvangsystemen en het gebruik ervan om uw bedrijf of huishouden van water te voorzien is relatief eenvoudig, milieuvriendelijk en kosteneffectief. Een studie heeft aangetoond dat het opvangen en gebruiken van regenwater in Atlanta, de VS, kan voorzien in de behoeften van meer dan 2,5 miljoen inwoners per jaar.

Opvangsystemen beginnen bij ongeveer €40-50, maar de kosten stijgen wanneer er aanzienlijke opslagvolumes nodig zijn of wanneer er sprake is van grondwerken (€2000-€4000 voor het plaatsen van een buffertank van 20 m³ onder de grond). Uiteraard moet het water worden gezuiverd als u het wilt gebruiken voor drinkwater, grijs water (toiletten, douches, vaatwassers, enz.) of proceswater. Een investering in een zuiveringsinstallatie brengt een eerste investering met zich mee, maar u hebt dan wel toegang tot een gratis watervoorziening door middel van neerslag. Regenwater is een relatief schone waterbron, die zacht van aard is en weinig behandeling nodig heeft. Zo volstaat een eenvoudige filter voor zwevende deeltjes, eventueel opgewaardeerd met actieve kool om mogelijke kleur- of geurhinder te voorkomen, voor niet-drinkbare toepassingen.

Grondwater

De grondwatervoorraden komen van onder het aardoppervlak, gelegen onder de grond en rotsen en in ondergrondse watervoerende lagen. Het zijn deze bronnen die zorgen voor een groot deel van de zoetwatervoorraad in de wereld – ongeveer 98% van het wereldwijde zoetwater dat niet is opgeslagen in gletsjers en ijskappen. Natuurlijk zuiver en gedeeltelijk aangevuld door regenval die door rotsen en bodem sijpelt, is het grondwater toegankelijk via verschillende aanbieders – gecentraliseerd of gedecentraliseerd, openbaar of privé, afhankelijk van waar je woont – maar het grootste probleem is dat er een eindige toevoer is. In België bijvoorbeeld beschermt de wetgeving onze grondwatervoorziening steeds meer door het volume dat bedrijven uit hun putten kunnen halen te beperken of zelfs door grondwateronttrekking te verbieden. We kunnen niet alleen vertrouwen op de exploitatie van de grondwaterreserves.

Bijkomende problemen in verband met het grondwater zijn de enorme kosten die gepaard gaan met de onttrekking ervan en de problemen die ontstaan door overstromingen en putten als gevolg van overexploitatie van de hulpbron. Afhankelijk van de bron van het grondwater kan het nodig zijn om ijzer of mangaan te verwijderen. Waterontharding kan nodig zijn wanneer er een kalkhoudende grondsoort aanwezig is. In sommige gevallen kan er sprake zijn van microbiële verontreiniging of organische verbindingen. Grondwaterbronnen in de buurt van brakke of zoute wateren kunnen zelfs problemen ondervinden met het verhogen van het zoutgehalte.

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is de aanvoer die afkomstig is van rivieren, meren en andere verse waterwegen. Deze aanvoer is veel geëxploiteerd voor publiek en commercieel gebruik. Ongeveer 63% van de openbare watervoorziening is afkomstig uit de reserves van het oppervlaktewater.

Oppervlaktewater heeft het voordeel dat het voortdurend wordt aangevuld door regenval. Het heeft echter het nadeel dat het de laatste tijd sterk vervuild is geraakt. Ongeveer 80% van het afvalwater in de wereld wordt grotendeels ongezuiverd weer in het milieu geloosd.

Oppervlaktewater moet worden gezuiverd om verontreinigende stoffen en verontreinigingen uit de inhoud te verwijderen. Dit gebeurt meestal in grootschalige zuiveringsinstallaties voor drinkwaterproductie of in kleinschaligere installaties voor proceswater in bedrijven. Een nadeel van oppervlaktewater is de veranderlijkheid van de samenstelling ervan. Droge of natte periodes kunnen de kwaliteit veranderen en de zuiveringsinstallatie moet voor dergelijke schommelingen worden ontworpen.

Zoutwater en brak water

Ongeveer 98% van het water in de wereld bestaat uit zout water en brak water in de oceanen en andere waterwegen. Dit betekent dat het overgrote deel van de watervoorziening van de planeet in de huidige staat ongeschikt is om te drinken en dagelijks te gebruiken. Dit water kan echter worden behandeld met behulp van ontziltingstechnieken om het veilig te kunnen drinken. Hierdoor biedt zout water en brak water een groot potentieel als aanvullende watervoorziening en kan het helpen een watercrisis te voorkomen.

Vandaag de dag wordt ontzilt water op veel plaatsen gebruikt, meestal voor industrieel en agrarisch gebruik, maar ook in sommige huishoudens. Ongeveer 300 miljoen mensen over de hele wereld hebben toegang tot water dat wordt behandeld in ontziltingsinstallaties. De economische en energiekosten van grootschalige productie zijn momenteel hoog, maar deze zullen waarschijnlijk dalen naarmate grotere delen van de wereld er afhankelijk van worden.

Afvalwater

Afvalwater is een andere onderbenutte waterbron. Behandeld afvalwater wordt vaak gebruikt voor irrigatie en niet-drinkbare doeleinden, maar de VN heeft het geïdentificeerd als een potentieel waardevolle drinkwaterbron op weg naar een duurzamere toekomst.

Afvalwater kan biologisch worden behandeld en/of met behulp van filtratie, bijvoorbeeld omgekeerde osmose, om zelfs de kleinste deeltjes te verwijderen, waardoor zuiver drinkwater ontstaat. Sommige steden – zoals Perth, Australië – zijn begonnen met de integratie van gezuiverd afvalwater in de drinkwatervoorziening, waardoor het gebruik van water uit andere bronnen sterk wordt verminderd.

Veel bedrijven overwegen het hergebruik van afvalwater en passen dit zelfs toe in hun organisatie, waardoor kosten worden bespaard en de onttrekking van onze kostbare zoetwaterbronnen wordt beperkt. Zelfs in onroerend goed is hergebruik van afvalwater meer en meer haalbaar. Bijvoorbeeld het behandelen van afvalwater met een helofytenfilter of membraanbioreactor voor het doorspoelen van toiletten, of het nog verder opwaarderen van het water voor drinkbaar gebruik. Technologisch is alles mogelijk, de vraag blijft in welke gevallen het ook economisch haalbaar is.

Het grote nieuws is dat je niet hoeft te wachten tot de overheid de overstap naar een duurzame watervoorziening maakt. Behandelingssystemen zijn beschikbaar voor organisaties en huishoudens. U investeert in een zuiveringsinstallatie en heeft vervolgens toegang tot goedkoop, duurzaam water.

Waterexperts kunnen u helpen om uw watervoorraden op een kosteneffectieve manier optimaal te benutten. Onze experts scannen de mogelijke waterbronnen op uw locatie, bepalen de noodzaak van de behandeling en de economische haalbaarheid om de best mogelijke oplossing voor uw waterbronbeheer voor te stellen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.