Kunststoffen voor eenmalig gebruik – De huidige situatie

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Er worden elke minuut een miljoen plastic flessen voor eenmalig gebruik gekocht...

WAAROM IS ER EEN BETER BELEID NODIG OM KUNSTSTOFFEN VOOR EENMALIG GEBRUIK UIT TE BANNEN?

Plasticvervuiling wordt gezien als een van de belangrijkste kwesties in de wereldwijde strijd tegen milieubescherming. Onze afhankelijkheid van kunststoffen voor eenmalig gebruik heeft een ernstig effect gehad op het gebruik van hulpbronnen en vervuiling over de hele wereld. Meer dan de helft van het wereldwijd geproduceerde plastic is ontworpen voor eenmalig gebruik en meer dan 90% is nooit gerecycled in 2018. De waterindustrie heeft hieraan een rol gespeeld, met elke minuut ongeveer een miljoen plastic flessen voor eenmalig gebruik.

Overheden over de hele wereld worden wakker van de crisis, waarbij China – de grootste plasticvervuiler ter wereld – zich eerder dit jaar heeft aangesloten bij de belofte om plastic voor eenmalig gebruik aan te pakken. Maar wordt er genoeg gedaan en wat kan er nog meer worden gedaan? Hier volgt een kort overzicht van de situatie.

 Kunststof voor eenmalig gebruik – wat is het probleem?

 Kunststof is de afgelopen 60-70 jaar een belangrijk onderdeel geworden van de productie van alledaagse dingen. Onze afhankelijkheid van plastic voor eenmalig gebruik heeft echter een schadelijk effect op ons milieu en onze soort. Plastic voor eenmalig gebruik is, zoals de naam al aangeeft, alles wat ontworpen is om slechts één keer te worden gebruikt – dit omvat plastic waterflessen, draagtassen en drinkrietjes.

Hoewel plastic voor eenmalig gebruik vaak recyclebaar is, wordt veel ervan niet gerecycled. Plastic producten voor eenmalig gebruik worden meestal ofwel verbrand, waarbij schadelijke CO2 in de atmosfeer terechtkomt, ofwel op stortplaatsen gedumpt waar ze uiteindelijk vervuilend zijn voor de oceanen en de waterwegen. Bijvoorbeeld, ongeveer 70% van de plastic waterflessen komt op de vuilnisbelt terecht in plaats van te worden gerecycled. Uit de statistieken blijkt dat we ongeveer 300 miljoen ton plastic afval per jaar produceren, wat bijna overeenkomt met het totale gewicht van de wereldbevolking.

Een van de grote problemen is dat plastic niet biologisch afbreekbaar is. Het kost een plastic waterfles tussen 500 en 1000 jaar om af te breken. Zelfs wanneer het afbreekt, laat het microplastics achter die de oceanen en de dieren in het wild beschadigen. Ongeveer 700 soorten – waaronder bedreigde soorten – zijn de afgelopen decennia getroffen door vervuilend plastic. Dit zijn onder andere zeevogels, walvissen en schildpadden.

De productie van deze kunststoffen draagt ook bij aan de klimaatverandering. Uit studies is gebleken dat de productie, de verfijning en het beheer van plastic tegen 2050 verantwoordelijk zou kunnen zijn voor ongeveer 13% van de koolstofuitstoot.

Wat moet er gebeuren?

Er zijn verschillende manieren om het probleem van de kunststoffen voor eenmalig gebruik aan te pakken. Natuurlijk speelt de bewustwording van het probleem een belangrijke rol. Veel landen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in campagnes om het gebruik en de recycling van kunststoffen voor eenmalig gebruik bij particulieren, huishoudens en bedrijven te stimuleren.

Ook een beter afvalbeheer op nationaal of regionaal niveau speelt een rol, met name in ontwikkelingslanden. Ongeveer de helft van het plasticafval dat de oceanen vervuilt, is momenteel afkomstig uit vijf landen met een hoge economische groei – China, Indonesië, Thailand, de Filippijnen en Vietnam.

Recycling en beheer van bestaand afval vormt echter slechts een deel van het probleem. Studies hebben aangetoond dat plastic in producten zoals waterflessen en voedselcontainers in de loop van de tijd achteruitgaan en dat er nog steeds schadelijke chemicaliën kunnen vrijkomen door herhaaldelijk hergebruik.

De meest effectieve manier om kunststoffen voor eenmalig gebruik aan te pakken is het elimineren of sterk verminderen van de productie ervan. Sommige landen zijn begonnen met het doen van toezeggingen op dit gebied. De leiders zijn onder meer:

Canada heeft gezworen bepaalde producten voor eenmalig gebruik tegen 2021 te verbieden en heeft op de G7-top in 2018 ook het Ocean Plastics Charter ingevoerd, waarbij het zich ertoe verbindt alle kunststoffen tegen 2030 herbruikbaar, recycleerbaar of terugwinbaar te maken.

In een belangrijke ontwikkeling in de snelst groeiende economie ter wereld heeft PM Narendra Modi zich ertoe verbonden om tegen 2022 kunststof voor eenmalig gebruik af te schaffen.

De Single Plastics Directive houdt in dat bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik waarvoor geen alternatieven bestaan, zoals rietjes en kunststofplaten, in 2021 in de lidstaten verboden zullen zijn, terwijl plastic flessen tegen 2025 ten minste 25% gerecycleerd materiaal moeten bevatten.

Hoewel deze stappen ongetwijfeld een positieve stap zijn, moet er over de hele linie meer worden gedaan op beleidsniveau. Als het gaat om het verminderen van het gebruik van plastic flessen, kunnen overheden en intergouvernementele organisaties kijken naar nieuwe technologieën om het waterverbruik duurzamer te maken. Initiatieven zoals Source Zero bieden een nieuwe manier van produceren en consumeren van water met een minimaal effect op het milieu.

Source Zero gebruikt nieuwe SolarAQ-technologie om geremineraliseerd drinkwater te produceren uit verschillende bronnen. Dit water wordt vervolgens opgeslagen in glazen flessen die worden teruggebracht, gespoeld en ter plaatse worden gewassen voor hergebruik. Zo wordt het bottelen van plastic uit het productieproces geëlimineerd, wat betekent dat het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de industrie en plastic voor eenmalig gebruik tot het verleden te maken, hier al is. De machten moeten gewoon aan boord komen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.