Onze oorsprong

“Als het mogelijk is om water op een duurzame manier te beheren op de meest extreme en afgelegen plekken ter wereld, dan moet het overal mogelijk zijn.”

Jacob Bossaer – CEO & Founder of BOSAQ

Antarctica, waar het allemaal begon....

In 2011 kreeg Jacob Bossaer de kans om het waterzuiveringssysteem in het Princess Elizabeth station op Antarctica te ontwerpen. Na vier seizoenen in een van de meest extreme en eenzame plaatsen op aarde te hebben doorgebracht, begreep Jacob dat er behoefte was aan het oprichten van een waterbedrijf.

Hij kwam terug naar België met het idee om BOSAQ te bouwen en werkte met getalenteerde ingenieurs die dezelfde visie hadden als hij in gedachten had: de wereld voorzien van duurzaam en schoon water.

BOSAQ werd opgericht in 2015 en is vanaf het begin een bedrijf geweest waar de ontwikkeling van producten en diensten in lijn is met de circulaire economie. De holding bestaat nu uit vier hoofdonderdelen; de off-grid systemen (de technologie), Water Experts (het adviesbureau), Premium water en een maatschappelijk doel (Water Heroes) dat oplossingen biedt voor iedereen die behoefte heeft aan water.

De watercrisis

0
miljard mensen

hebben nog steeds geen toiletten of verbeterde latrines.

0
miljoen mensen

hebben geen toegang tot veilig water.

In wezen is slechts 

0 %
van het water op de planeet

beschikbaar voor brandstof en voeding van 6,8 miljard mensen.

Overmatige onttrekking van zoet water voor de productie van gebotteld water vormt een bedreiging voor de plaatselijke waterlopen en het grondwater.

– WorldWatch

De landbouw is goed voor

0 %

van de onttrekking van zoet water aan de markt.

Wereldwijd hebben

0 %

van de scholen geen toegang
tot veilig water en adequate sanitaire voorzieningen.

Waarom doen we wat we doen?

We willen mensen bevrijden van de strijd om toegang tot veilig en schoon drinkwater door een ecologische, duurzame oplossing te bieden die water overal en altijd kan zuiveren. We willen gelijkheid brengen in de samenleving met een oplossing die hen meer tijd geeft voor onderwijs, werkgelegenheid en een gezonde levensstijl.

We zijn op een missie om de wereld te voorzien van veilig en schoon water… met behoud van het milieu. 10% van onze winst wordt gedoneerd aan Water Heroes, een zelfbeheerde non-profit organisatie, die onze producten aanbiedt aan diegenen die ze het meest nodig hebben.