Wij garanderen u dat BOSAQ (BOSAQ cvba, statutair gevestigd te Technologiepark 82 POB 7, 9082 Zwijnaarde) uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen om uw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring biedt duidelijke en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. BOSAQ neemt in alle gevallen de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om ons doel te realiseren, werken we regelmatig met persoonlijke gegevens. Sollicitant

Als sollicitant kan BOSAQ uw persoonlijke gegevens opslaan, zoals naam, adres, contactgegevens, geboorteakte, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit, sofinummer, werkvergunning en verblijfsdocument, cv (curriculum vitae), motiverende brief evenals professionele en persoonlijke prestaties en interesses.

Deze gegevens hebben wij verkregen doordat u zich heeft aangemeld op één van onze locaties of infosessies, omdat wij daarover contact met u hebben opgenomen of omdat u contact met ons heeft opgenomen, of zich heeft aangemeld via onze website. Op dat moment hebben we uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd om deze informatie te gebruiken om u aanvullende informatie te verstrekken over toekomstige vacatures in al onze afdelingen..

BOSAQ zal uw persoonlijke gegevens niet doorsturen, behalve voor de hierboven genoemde doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden tot 48 maanden na het laatste contact bewaard, tenzij u dit anders aangeeft. U ontvangt bericht bij een eventuele verlenging van deze periode.

Als BOSAQ u heeft geholpen bij het vinden van een opportuniteit binnen één van onze afdelingen, zijn wij verplicht om aanvullende gegevens te bewaren in het kader van juridische of fiscale audits, in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften die van kracht zijn.

Deelnemer aan een cursus of evenement

Wanneer u een trainingsprogramma volgt, bewaart BOSAQ uw persoonlijke gegevens, zoals: naam, adres, contactgegevens, organisatie- of bedrijfsnaam, functie, geboorteakte, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit, paspoortnummer, CV ( curriculum vitae), evenals professionele en persoonlijke prestaties en interesses. We houden ook gegevens bij, zoals aanwezigheid, feedback van instructeurs en arbeidsbemiddeling en certificaten die u hebt behaald. We verzamelen en bewaren ook uw persoonlijke medische dossiers om u de zorg te kunnen bieden die u nodig heeft. Deze gegevens hebben wij verkregen doordat u zich heeft aangemeld op één van onze locaties of infosessies, omdat wij hierover contact met u hebben opgenomen of doordat u zich heeft aangemeld op onze website. Op dat moment hebben we uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd om deze informatie te gebruiken om een ​​geschikt trainingsprogramma of evenement te vinden en om u aanvullende informatie te verstrekken over ons uitgebreide aanbod. Zonder deze toestemming kunnen wij u niet helpen.

BOSAQ zal uw persoonlijke gegevens niet doorsturen, behalve voor de hierboven genoemde doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot 48 maanden na het laatste contactmoment, tenzij u dit anders aangeeft. U ontvangt bericht bij een eventuele verlenging van deze periode.

Als BOSAQ u heeft geholpen om een job te vinden bij één van onze klanten, zijn we verplicht om aanvullende gegevens te bewaren in het kader van wettelijke of fiscale controles, in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften die van kracht zijn.

Personeelslid

Als personeelslid verwerken wij uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Dit omvat voornamelijk contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en / of e-mailadres om de communicatie te vergemakkelijken en uw bankrekeningnummer om ons in staat te stellen aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Indien de informatie die u in het verleden heeft verstrekt niet meer van toepassing is, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

We verzamelen en bewaren ook uw persoonlijke medische dossiers om u de zorg te kunnen bieden die u nodig heeft.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u een actief personeelslid bent. Uw medische dossiers worden gewist na 24 maanden inactiviteit. We bewaren uw contactgegevens om u uitnodigingen voor recepties of vieringen te sturen.

Bedrijf op zoek naar watergerelateerde oplossingen

Als bedrijf bent u regelmatig op zoek naar watergerelateerde oplossingen. We hebben uw informatie verkregen omdat deze openbaar was of omdat u ons in het verleden heeft gevraagd om u te helpen bij een watergerelateerde uitdaging. Dit is de reden waarom BOSAQ uw naam en contactgegevens (zoals werkadres, telefoonnummer of e-mailadres en functie) heeft opgeslagen in haar klantendatabase.

Het is in uw (en ons eigen) gerechtvaardigd belang om u te kunnen informeren over nieuwe technologische ontwikkelingen en ons uitgebreide serviceaanbod. Uw informatie is beschikbaar voor onze  3 business units (Source Zero., Water Experts en BOSAQ Technology), en zal uitsluitend worden gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang er contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen zijn.

Website-analyse

Onze systemen verzamelen automatisch anonieme informatie over bezoekers, inclusief IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van webpaginabezoeken. De verzamelde gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gebruikersgedrag te begrijpen en om de site te beheren.

Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover het beschikt. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/privacy.html.

Derden zijn onder meer Google Adwords en andere soorten online advertenties waarmee wij en sommige van onze advertentiepartners u advertenties kunnen laten zien op basis van uw browser-activiteiten. Als u de website hebt bezocht en een bijzondere interesse hebt in één van onze producten of diensten, kan het zijn dat u advertenties van datzelfde product of dezelfde dienst te zien krijgt. Hierdoor kunnen we het juiste product voor uw behoeften adverteren. Lees ons cookiebeleid.

Social Media Analyse

Als u onze inhoud deelt via sociale media, bijvoorbeeld door ons leuk te vinden op Facebook, ons te volgen of te tweeten op Twitter, of ons een ‘+1’ te geven via Google Plus, zullen die sociale netwerken registreren dat u dit heeft gedaan en kunnen ze hiervoor een cookie instellen.

In sommige gevallen, waar een pagina op onze website inhoud bevat van een sociaal netwerk, zoals een Twitter-feed of Facebook-venster, kunnen deze diensten een cookie plaatsen, zelfs als u niet op een knop klikt. Zoals het geval is voor alle cookies, hebben we geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die we zelf hebben ingesteld.

Leverancier

Als leverancier verwerken wij uw persoonlijke gegevens om ons in staat te stellen aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Dit omvat voornamelijk contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, belastingnummer en / of e-mailadres om de communicatie te vergemakkelijken. Indien informatie die u in het verleden heeft verstrekt niet meer van toepassing is, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang er contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen zijn.

Uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een speciaal beveiligd IT-platform en zijn toegankelijk voor onze medewerkers. BOSAQ heeft de nodige administratieve, fysieke en technologische maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Het platform wordt beheerd en geoptimaliseerd in samenwerking met een aantal derde partijen.

Met elk van deze derde partijen zijn afspraken gemaakt om uw privacy te waarborgen.

In geen geval zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden die zich bevinden in landen buiten de Europese Unie waar uw privacy niet kan worden gegarandeerd.

Uw rechten als privé-persoon

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te verzoeken dat ze worden gecorrigeerd / gewijzigd als ze onjuist zijn en het recht om volledig te worden verwijderd uit onze contactlijst of zelfs onze database, zolang er geen contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen zijn. Dit is mogelijk tijdens elke ontmoeting met één van onze medewerkers of door contact op te nemen met onze Data Protection Officer via info@bosaq.com of door een brief te sturen aan de Marketingverantwoordelijke bij BOSAQ – Technologiepark 82 POB 7– 9052 Zwijnaarde.

Indien de genomen beslissing niet bevredigend is, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op https://www.privacycommission.be