Tag: consultancy

News, articles, press releases and more!​

Understanding Water Quality
Blog

De Kwaliteit van Water

Water is voor de mens van levensbelang. Ongeveer 60% van een volwassen menselijk lichaam bestaat uit water en om gezond te blijven, is het belangrijk

Continue reading
Blog

Waterbeheer uitbesteden

Inefficiënt waterbeheer is één van de factoren die bijdragen aan de huidige wereldwijde watercrisis. We gebruiken veel te veel water, op zowel huishoudelijk als commercieel

Continue reading
Blog

Waterbeheer als oplossing voor regionale conflicten

Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in conflicten over de hele wereld. Het kan de aanleiding tot een conflict zijn of zelfs als wapen worden gebruikt. De klimaatverandering heeft de neerslagpatronen veranderd en veroorzaakt langdurige droogtes. Daardoor vormt water in vele regio’s een bron van conflict. Gelukkig leert de geschiedenis ons dat water ook een bron van samenwerking tussen verschillende landen kan zijn.

Continue reading
Blog

Hoe de opwarming van de aarde de watervoorziening beïnvloedt

Water is essentieel voor het leven op deze planeet. Toch zijn er voldoende signalen die erop wijzen dat zoetwatervoorziening steeds schaarser wordt. Volgens de VN wonen ongeveer 2 miljard mensen – meer dan 25% van de wereldbevolking – in landen die onder hoge waterstress staan en naar verwachting zullen tegen 2030 ongeveer 700 miljoen mensen door extreme watertekorten gedwongen worden te verhuizen. Eén van de belangrijkste uitdagingen is klimaatverandering, die de wereldwijde waterkringloop verstoort en de watervoorziening op verschillende manieren aantast.

Continue reading
Blog

Investeren landen genoeg in duurzaam waterbeheer?

Als we een toekomstige watercrisis willen vermijden, is het belangrijk om te streven naar een duurzaam langetermijn-model voor waterbeheer. Veel landen hebben nog steeds geen toegang tot zuiver water. De Wereldbank schat dat de armste landen ongeveer 150 miljard dollar per jaar moeten uitgeven om iedereen van drinkbaar en proper water te voorzien.

Is het daarom realistisch om van deze landen te verwachten dat ze duurzaam met water zullen omspringen? Waar bevinden we ons momenteel met betrekking tot duurzaam waterbeheer en wat kan er gedaan worden om de situatie in de toekomst te verbeteren?

Continue reading
Renewable Energy in a world with water crisis
Blog

Hoe beïnvloedt hernieuwbare energie de huidige watercrisis?

Nu we overstappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, wijzen nieuwe technologieën naar een schonere energieregeling door het verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen (BKG) uitstoot. In een planeet met slechts 1% zoet water, is het noodzakelijk dat het nieuwe energiesysteem streeft naar vermindering van de watervoetafdruk (WF). Omdat een koolstofarme voetafdruk niet noodzakelijkerwijs een laag watergebruik betekent. De watervoetafdruk (WF) wordt gedefinieerd als het totale jaarlijkse volume van zoet water dat wordt gebruikt voor de productie van goederen en diensten in verband met het verbruik.

Continue reading

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.