Tag: economic growth

News, articles, press releases and more!​

Blog

Kan waterverbruik worden losgekoppeld van economische groei?

Economische groei werd genoemd als één van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het toenemende watertekort, doordat de bevolkingsuitbreiding en toenemende verstedelijking de druk op de beperkte zoetwatervoorraden vergroten. Het VN-milieuprogramma (UNEP) publiceerde in 2016 een rapport waarin werd nagegaan of het mogelijk is om het waterverbruik los te koppelen van economische groei – door daarbij over te stappen op duurzamere vormen van waterverbruik zonder de groei te verminderen. In dit rapport wordt aangegeven dat de helft van de wereld in 2030 te maken kan krijgen met een ernstig watertekort, als economische groei en waterverbruik niet losgekoppeld worden. Maar hoe kan dit in de praktijk worden omgezet en hoe waarschijnlijk is het dat dit zal gebeuren?

Continue reading

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.