Blog

Nieuws, artikelen, persberichten en meer!

Renewable Energy in a world with water crisis
Blog

Hoe beïnvloedt hernieuwbare energie de huidige watercrisis?

Nu we overstappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, wijzen nieuwe technologieën naar een schonere energieregeling door het verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen (BKG) uitstoot. In een planeet met slechts 1% zoet water, is het noodzakelijk dat het nieuwe energiesysteem streeft naar vermindering van de watervoetafdruk (WF). Omdat een koolstofarme voetafdruk niet noodzakelijkerwijs een laag watergebruik betekent. De watervoetafdruk (WF) wordt gedefinieerd als het totale jaarlijkse volume van zoet water dat wordt gebruikt voor de productie van goederen en diensten in verband met het verbruik.

Continue reading
droughts
Blog

Hoe ziet het leven eruit met watertekort?

Water maakt ongeveer 70% uit van het aardoppervlak; een tekort aan water lijkt op het eerste gezicht dus redelijk onwaarschijnlijk. Uit een verontrustend rapport van het World Resources Institute (WRI) van vorig jaar bleek echter dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking met een enorm watertekort leeft.

Continue reading
droughts
Blog

Het belang om een waterefficiënte cultuur te creëren op de werkvloer

Om een waterefficiënte samenleving op te bouwen, moeten we de manier waarop we water gebruiken en beheren, veranderen. Dit is vooral het geval voor bedrijven, aangezien ongeveer 88% van de wereldwijde watervoorziening wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Bedrijven die een duurzame waterstrategie willen implementeren, mogen de kracht van communicatie niet onderschatten. Communicatie zorgt ervoor dat hun boodschap de juiste mensen op de juiste manier bereikt. Belanghebbenden betrekken en informeren over de strategie en inspanningen op het gebied van waterbeheer kan de maatregelen versterken en mogelijke besparingen afdwingen.

Continue reading
everything you need to know about water resources
Blog

Alles wat u moet weten over waterbronnen

Water wordt steeds schaarser als grondstof, onder andere door de opwarming van de aarde, slecht waterbeheer en waterintensieve handelspraktijken. Maar hoewel er op alle niveaus behoefte is aan strategieën voor waterduurzaamheid, heeft waterschaarste nog niet dezelfde aandacht gekregen als hernieuwbare energie als het gaat om het bedenken van milieuvriendelijke oplossingen.

Continue reading