Tag: water scarcity

News, articles, press releases and more!​

Blog

Waterbeheer uitbesteden

Inefficiënt waterbeheer is één van de factoren die bijdragen aan de huidige wereldwijde watercrisis. We gebruiken veel te veel water, op zowel huishoudelijk als commercieel

Continue reading
Blog

Hoe de opwarming van de aarde de watervoorziening beïnvloedt

Water is essentieel voor het leven op deze planeet. Toch zijn er voldoende signalen die erop wijzen dat zoetwatervoorziening steeds schaarser wordt. Volgens de VN wonen ongeveer 2 miljard mensen – meer dan 25% van de wereldbevolking – in landen die onder hoge waterstress staan en naar verwachting zullen tegen 2030 ongeveer 700 miljoen mensen door extreme watertekorten gedwongen worden te verhuizen. Eén van de belangrijkste uitdagingen is klimaatverandering, die de wereldwijde waterkringloop verstoort en de watervoorziening op verschillende manieren aantast.

Continue reading
Blog

Investeren landen genoeg in duurzaam waterbeheer?

Als we een toekomstige watercrisis willen vermijden, is het belangrijk om te streven naar een duurzaam langetermijn-model voor waterbeheer. Veel landen hebben nog steeds geen toegang tot zuiver water. De Wereldbank schat dat de armste landen ongeveer 150 miljard dollar per jaar moeten uitgeven om iedereen van drinkbaar en proper water te voorzien.

Is het daarom realistisch om van deze landen te verwachten dat ze duurzaam met water zullen omspringen? Waar bevinden we ons momenteel met betrekking tot duurzaam waterbeheer en wat kan er gedaan worden om de situatie in de toekomst te verbeteren?

Continue reading
Renewable Energy in a world with water crisis
Blog

Hoe beïnvloedt hernieuwbare energie de huidige watercrisis?

Nu we overstappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, wijzen nieuwe technologieën naar een schonere energieregeling door het verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen (BKG) uitstoot. In een planeet met slechts 1% zoet water, is het noodzakelijk dat het nieuwe energiesysteem streeft naar vermindering van de watervoetafdruk (WF). Omdat een koolstofarme voetafdruk niet noodzakelijkerwijs een laag watergebruik betekent. De watervoetafdruk (WF) wordt gedefinieerd als het totale jaarlijkse volume van zoet water dat wordt gebruikt voor de productie van goederen en diensten in verband met het verbruik.

Continue reading
droughts
Blog

Hoe ziet het leven eruit met watertekort?

Water maakt ongeveer 70% uit van het aardoppervlak; een tekort aan water lijkt op het eerste gezicht dus redelijk onwaarschijnlijk. Uit een verontrustend rapport van het World Resources Institute (WRI) van vorig jaar bleek echter dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking met een enorm watertekort leeft.

Continue reading
droughts
Blog

Het belang om een waterefficiënte cultuur te creëren op de werkvloer

Om een waterefficiënte samenleving op te bouwen, moeten we de manier waarop we water gebruiken en beheren, veranderen. Dit is vooral het geval voor bedrijven, aangezien ongeveer 88% van de wereldwijde watervoorziening wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Bedrijven die een duurzame waterstrategie willen implementeren, mogen de kracht van communicatie niet onderschatten. Communicatie zorgt ervoor dat hun boodschap de juiste mensen op de juiste manier bereikt. Belanghebbenden betrekken en informeren over de strategie en inspanningen op het gebied van waterbeheer kan de maatregelen versterken en mogelijke besparingen afdwingen.

Continue reading
everything you need to know about water resources
Blog

Alles wat u moet weten over waterbronnen

Water wordt steeds schaarser als grondstof, onder andere door de opwarming van de aarde, slecht waterbeheer en waterintensieve handelspraktijken. Maar hoewel er op alle niveaus behoefte is aan strategieën voor waterduurzaamheid, heeft waterschaarste nog niet dezelfde aandacht gekregen als hernieuwbare energie als het gaat om het bedenken van milieuvriendelijke oplossingen.

Continue reading

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.