Vanaf wanneer is een eigen afvalwaterzuivering interessant?

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Indien men als bedrijf kan aansluiten op het rioleringsstelsel voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, wordt een eigen afvalwaterzuivering snel aanzien als een onnodige en niet-rendabele investering. Wanneer men echter de nodige expertise onder de arm neemt om het kostenplaatje door te rekenen blijkt in veel gevallen juist het omgekeerde waar te zijn.

Hoe zit het met lozingsnormen en de waterfactuur?

Indien u als Vlaams bedrijf uw bedrijfsafvalwater ongezuiverd loost op de riolering, dient u hiervoor een jaarlijkse heffing te betalen. Dit is een heffing voor de sanering van het afvalwater door de gemeentelijke afvalwaterzuivering. Deze heffing wordt sinds heffingsjaar 2017 volledig via de integrale drinkwaterfactuur aangerekend, onder de vorm van een bovengemeentelijke saneringsbijdrage, en beslaat een substantieel aandeel van de totale drinkwaterfactuur.

Dien ik een eigen afvalwaterzuivering te plaatsen?

In heel wat gevallen is het echter interessant om een eigen afvalwaterzuivering te plaatsen. Hierbij zijn de jaarlijkse kosten voor het zelf zuiveren beduidend lager dan wanneer men ongezuiverd op de riolering loost. Indien u over een eigen afvalwaterzuivering beschikt vervalt namelijk de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Wanneer men bovendien ook nog eens afkoppelt van de riolering, en gezuiverd water loost op bijvoorbeeld oppervlaktewater, dan komt ook de gemeentelijke saneringsbijdrage te vervallen op de integrale drinkwaterfactuur. Dit is een bijdrage voor het afvoeren en collectoren van het afvalwater.

Een eigen afvalwaterzuivering is steeds te overwegen indien men over gemakkelijk afbreekbaar afvalwater beschikt, zoals doorgaans het geval in de voedings- en drankensector. Afhankelijk van een aantal parameters, waaronder het dagelijks volume en de vervuilingsgraad van het afvalwater, kan de aankoop van een eigen zuivering binnen de 2 tot 8 jaar terugverdiend worden.

Geraakt u er nog steeds niet aan uit? Wij helpen u graag verder!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Jacob Bossaer

Jacob Bossaer

Founder & CEO

Jacob is de oprichter en CEO van BOSAQ. Nadat hij terugkwam van één van de meest extreme plekken op aarde, richtte hij BOSAQ en Water Heroes op, om de wereld een duurzame oplossing voor het waterprobleem aan te bieden.

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.