Is Vlaanderen deze zomer wel voorbereid op een watertekort?

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Is Vlaanderen deze zomer wel voorbereid op een watertekort?

Staat Vlaanderen deze zomer droog? Die vraag stond centraal op een persconferentie van de Vlaamse waterbedrijven over een nieuw plan in opdracht van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege om waterschaarste in periodes van droogte te voorkomen. Er komt een nieuw escalatieplan met vier alarmniveaus en wie water verspilt in tijden van droogte riskeert boetes of zelfs een celstraf.

U herinnert zich vast nog het voorjaar van 2017: in West-Vlaanderen moest de provinciegouverneur verregaande maatregelen treffen om de drinkwaterbevoorrading te kunnen garanderen. Na een langdurige periode van droogte stond het grondwater historisch laag. Burgers kregen strenge beperkingen opgelegd voor het gebruik van leidingwater en voor de landbouw gold een oppompverbod voor oppervlaktewater.

Elke zomer te weinig water

Staat Vlaanderen deze zomer wéér droog? Dat zou best kunnen. Meer nog: we hadden het vorig jaar al kunnen weten, want er is in België elke zomer een gebrek aan grondwater. Meestal – als het niet tot een grote crisis komt – merken we daar niks van. Grondwater zou een strategische reserve moeten zijn voor droge periodes, vinden waterexperts, maar doordat de industrie en landbouw het hele jaar water oppompen, geraken we in de problemen als de reserves moeten aangesproken worden Bovendien worden de grondwaterlagen steeds schaarser door verdere urbanisatie.

Aan de Belgische kust komt er nog een probleem bij: verzilting. Als je in de polders te veel grondwater oppompt, komt er zout zeewater in de plaats. Daardoor wordt niet alleen de bodem onvruchtbaar, maar het grondwater op termijn ook waardeloos voor consumptie.

The crisis is real

Vergis u niet: we zijn in crisis. België is één van de regio’s in Europa waar de waterschaarste het acuutst is, na Cyprus, Bulgarije en Malta. Als je de gemiddelde totale waterbeschikbaarheid vergelijkt met het totale waterverbruik (de Water Stress Index) in ons land, dan zitten we in de gevarenzone van het EEA (Europe Environment Agency).

We moeten dus dringend intelligenter omspringen met water, zowel thuis als in de industrie, waar 59% van ons water gebruikt wordt. Veel bedrijven verkiezen hoogwaardig en duur grondwater voor hun koeling terwijl de regen van hun dak loopt. Proceswater wordt na één cyclus geloosd en vervangen door kostbaar water, terwijl ze het eigenlijk terug in het productieproces kunnen integreren voor andere doelen. In zonne-energie wordt er wel geïnvesteerd, maar nog niet in efficiënt waterbeheer. Waarom?

Goed waterbeheer levert geld op

Bovendien zorgt een goed waterbeheerplan niet alleen voor een daling op de waterfactuur, maar vaak ook voor een lagere energiefactuur. Dat kan bijvoorbeeld door warm water te hergebruiken. Stel dat je veel warm water nodig hebt voor een bepaald deel van het productieproces en water op een lagere temperatuur voor een ander deel van het proces, dan zou het zonde zijn om dat warm water te lozen, want water koelt traag af. Op die manier bespaar je significant op de energiefactuur, die doorgaans hoger is dan de waterfactuur: een gemiddeld gezin betaalt per jaar gemiddeld 1.875 euro aan energie en 553 euro per jaar aan water.

Om aan de strenge normen te voldoen wordt nu al 83% van ons afvalwater gezuiverd vooraleer het geloosd wordt, maar slechts een kleine fractie van dat gezuiverde afvalwater wordt hergebruikt of verder opgezuiverd tot drinkwater. Volgens de VN moet het percentage hergebruik tegen 2030 omhoog naar 40 procent, om aan de noden te kunnen voldoen. Tegen die tijd zullen we zowat 40 procent meer energie en 50 procent meer water nodig hebben dan we vandaag beschikbaar hebben.

Als de zomer dit jaar weer een droogteprik brengt, dan zitten we zo goed als zeker met hetzelfde probleem als vorig jaar, met opnieuw economische schade en extra kosten voor bedrijven tot gevolg. Het wordt dus hoog tijd dat we samen gaan nadenken over verantwoord waterbeheer.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Jacob Bossaer

Jacob Bossaer

Founder & CEO

Jacob is de oprichter en CEO van BOSAQ. Nadat hij terugkwam van één van de meest extreme plekken op aarde, richtte hij BOSAQ en Water Heroes op, om de wereld een duurzame oplossing voor het waterprobleem aan te bieden.

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.