Waar komt ons drinkwater vandaan?

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
In België is elk water dat door onze leidingen en uit onze kraan stroomt ook drinkbaar water. Zelfs het water waarmee je het toilet doorspoelt kan je drinken. Dat water is afgeleid van grondwater of oppervlaktewater, maar ondergaat een heel proces vooraleer het drinkbaar door onze leiding vloeit. De verzamelnaam van het water waaruit drinkwater wordt gewonnen heet ‘ruwwater’. Niet al het water dat in Vlaanderen wordt verbruikt komt uit eigen waterwinning. Nederland, Frankrijk en Wallonië behoren onder andere tot de leveranciers voor een aandeel van de waterproductie voor Vlaanderen.

Grond- of oppervlaktewater

Nadat het grondwater of oppervlaktewater is afgetapt van bronnen uit de natuur, begint het een uitgebreid zuiveringsproces met zowel mechanische als biologische stappen. Dat wordt ons uiteindelijke leidingwater. Het leidingwater in België voldoet aan strenge kwaliteitsnormen, het water wordt op meer dan zestig verschillende parameters gecontroleerd. Dit door zowel de drinkwatermaatschappijen als door onafhankelijke laboratoria. Hierdoor is leidingwater de meest gecontroleerde voedingsstof in België.

Voor de drinkwater voorziening in Vlaanderen komt er een kleiner aandeel vanuit grondwater. Grondwater is overvloedig water van regenbuien of rivieren dat de bodem infiltreert, waar het wordt vastgehouden door gesteentes en een ondoordringbare laag, die ervoor zorgt dat het water niet dieper kan doorzakken. Dit vormt dan een grondwaterlaag. Doordat het water tussen gesteentes, zandlagen of dergelijke doorsijpelt, en op die manier een natuurlijk schoonmaak proces doorloopt, is dit ook het meest schone water. Maar door het jarenlange gebruik van afvalstoffen en pesticiden die mee met het water in de grond sijpelen en overexploitatie van de grondwaterlagen, is ook deze bron niet meer onuitputtelijk..

Steeds vaker wordt er geïnvesteerd in dure en complexe waterzuiveringstechnieken om de pesticiden kunstmatig en sneller te verwijderen. Vooraleer er gebruikt wordt gemaakt van grondwater, worden er studies uitgevoerd die moeten uitwijzen welk grondwater al dan niet mag gebruikt worden.

Voor de drinkwater productie in Vlaanderen wordt een groter aandeel uit oppervlaktewater geput. Oppervlaktewater is afkomstig van rivieren, kanalen, zeeën… kortom alle vloeibare watervormen die te zien zijn op aarde, zowel natuurlijk als kunstmatig. Het schoonmaken van oppervlakte water is intensiever dan het schoonmaken van grondwater. Afhankelijk van de oorsprong van het water kan de kwaliteit verschillen, in Vlaanderen zijn we voornamelijk afhankelijk van de Maas.

Van niet drinkbaar naar drinkbaar

Het zuiveringsproces verloopt verschillend naargelang de bron van het water. Bij grondwater wordt het water opgepompt, waarna er zuurstof aan het water wordt toegevoegd. Door dit proces klit het vuil, aanwezig in het water, samen in vlokjes. In een volgende stap, het voorfiltertraject, gaat het water door een zand-, grind- of koolstoffilter waar de vlokjes worden uitgefilterd. Het water wordt belucht door het via een watervalsysteem naar beneden te laten vloeien, in deze stap wordt ook de kalk verwijdert. Indien nodig wordt nog een na-filtertraject toegevoegd.

Zoals reeds vermeld verloopt het zuiveringsproces van oppervlaktewater iets moeizamer. De eerste stap om ongezuiverd water in onze leidingen te krijgen is het pompen van het water naar zuiveringsinstallaties, waar het opgeslagen wordt in bekkens. Daar doorgaat het eerst een mechanische zuivering. Bij de mechanische zuivering worden de grootste afvaldeeltjes die in het water zitten, uitgefilterd.

Dan gaat het water door een fijn rooster, waar het grootste afval wordt tegengehouden. Soms gaat het water ook door een vet -en zandvanger, waar het vet van oppervlakte wordt geschraapt en het zand tot de bodem zakt. Het water wordt op verschillende manieren gezeefd. Door het water nog eens over kiezels te sproeien blijven de laatste vuile deeltjes achter.

De vervuiling die dan nog overblijft wordt weggewerkt door een biologische zuivering. Het water wordt gemengd met allerlei bacteriën en micro-organismen in een laag slib en omgewoeld met zuurstof. Dit bootst het natuurlijke zuiveringsproces na waarbij de organismen worden afgebroken tot koolstofdioxide (CO2), stikstofgas (N2) en water (H2O). Na dit proces wordt het water opgeslagen tot het slib gezakt is.

Na het zuiveren loopt het water nog een laatste keer door een kwaliteitscontrole, alvorens het door onze leidingen stroomt. Zo kunnen we genieten van fris, schoon water, het hele jaar door!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Jacob Bossaer

Jacob Bossaer

Founder & CEO

Jacob is de oprichter en CEO van BOSAQ. Nadat hij terugkwam van één van de meest extreme plekken op aarde, richtte hij BOSAQ en Water Heroes op, om de wereld een duurzame oplossing voor het waterprobleem aan te bieden.

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.