Waarom Het Meten Van Uw Watervoetafdruk Belangrijk Is

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:

De watervoetafdruk verwijst naar het directe watervolume in termen van consumptie en het indirecte watervolume dat nodig is bij de wereldwijde productie van goederen.

De watervoetafdruk is minder bekend dan de ‘normale’ voetafdruk, maar wint aan belang, nu overheden, bedrijven en individuen de dreigende watercrisis eindelijk onder ogen zien. Meetinstrumenten zijn steeds geavanceerder en gebruiksvriendelijker, daardoor kan iedereen nu zijn watervoetafdruk bijhouden en zien welke stappen ze kunnen nemen om het dagelijkse waterverbruik te verminderen.

Wat is de watervoetafdruk?

De watervoetafdruk verwijst naar het directe watervolume in termen van consumptie en het indirecte watervolume dat nodig is bij de wereldwijde productie van goederen.

Water wordt gebruikt bij de productie van de meeste dingen, waaronder voedsel, kleding, elektronische goederen en energie. Dit indirecte gebruik voor productie – ook wel virtueel waterverbruik genoemd – maakt het overgrote deel van de wereldwijde watervoetafdruk uit. Zo is er bijvoorbeeld ongeveer 15.000 liter water nodig om één kilo rundvlees te produceren.

De watervoetafdruk is onderverdeeld in drie categorieën:

 • Groene watervoetafdruk – De hoeveelheid regenwater die wordt gebruikt (zowel verbruikt als verdampt) bij direct of indirect watergebruik. Het gebruik van groen water is bijzonder hoog in de landbouwproductie.
 • Blauwe watervoetafdruk – De hoeveelheid zoet water die wordt gebruikt (hetzij verbruikt of verdampt) bij direct of indirect watergebruik.
 • Grijze watervoetafdruk – De hoeveelheid zoet water die nodig is om verontreinigende stoffen te verdunnen, zodat aan de waternormen wordt voldaan. Dit is vooral kenmerkend bij industrieën, zoals brandstof, landbouw en mode.

Hoe wordt de watervoetafdruk berekend?

De watervoetafdruk wordt gemeten door de totale hoeveelheid water te berekenen voor zowel direct (drinkwater, schoonmaakwater, gebruik op huishoudelijk of organisatorisch niveau) als indirect (water gebruikt bij de productie van goederen, energie, transport, …) gebruik.

De watervoetafdruk kan op verschillende niveaus worden berekend, bijvoorbeeld nationaal, regionaal/gemeenschappelijk, per bedrijf/organisatie, huishouden, individu en product/ industrie. U kunt dus niet alleen zien wat uw individuele watervoetafdruk is, maar ook wat de watervoetafdruk is voor uw land, uw werkgever en voor verschillende producten die u mogelijk consumeert. Nationale watervoetafdrukken worden opgesplitst in interne voetafdruk (water afkomstig uit eigen land) en externe voetafdruk (water afkomstig uit het buitenland). De VS zijn wereldwijd de grootste waterverbruiker, met een gemiddelde watervoetafdruk van 2.842 kubieke meter per hoofd van de bevolking.

Meetinstrumenten voor de watervoetafdruk vindt u op:

 • Water Footprint Network – Heeft een verscheidenheid aan beoordelingsinstrumenten voor bedrijven, individuen en landen, met zowel vereenvoudigde als uitgebreide, individuele berekeningen.
 • Water Footprint Calculator – Hiermee kunt u uw individuele voetafdruk berekenen op basis van uw levensstijl en hoe waterbesparend uw huis is.

Het nut van de watervoetafdruk

Meer dan 5 miljard mensen – meer dan de helft van de wereldbevolking – lopen de komende decennia het risico op watertekort. Daarom zijn watervoetafdrukken een belangrijke empirische bron als het gaat om het aanpakken van deze problemen. Het begrijpen van de watervoetafdruk helpt ons om:

 • Beter inzicht te krijgen in ons waterverbruik, waardoor we de nodige veranderingen kunnen aanbrengen om de druk op de watervoorziening te verminderen.
 • Te bekijken welke producten en industrieën het meest en minst duurzaam zijn inzake waterverbruik. Dit helpt op milieubewuste consumenten om weloverwogen aankoopkeuzes te maken.
 • Effectief te controleren of waterbesparende initiatieven werken.
 • Het verband te zien tussen wereldwijde consumptie en wereldwijde wateruitputting. Door deze gegevens te presenteren, kunnen campagnevoerders efficiënter lobbyen voor veranderingen op hoger niveau.

Hoe vermindert u uw watervoetafdruk?

Er zijn veel manieren waarop zowel individuen als bedrijven hun watervoetafdruk kunnen verkleinen, waaronder:

 • Investeren in duurzamere gebouwen, zoals het installeren van waterbesparende kranen en waterrecyclering-systemen.
 • Veranderingen maken in de levensstijl, bijvoorbeeld overstappen op een veganistisch of vegetarisch dieet (de vleesindustrie is één van de grootste watergebruikers) en meer waterbewuste consumentenkeuzes maken (bijvoorbeeld tweedehandsgoederen kopen of winkelen bij bedrijven met een lagere watervoetafdruk) .
 • Op bedrijfsniveau: de toeleveringsketen herzien om te zien welke veranderingen u kunt aanbrengen om uw watervoetafdruk te verkleinen.

Ontdek hoe Water Experts u kan helpen om uw watervoetafdruk te berekenen. Als u uw watervoetafdruk wilt verkleinen, neem dan contact op met Water Experts. Wij bieden deskundig advies, helpen u bij het uitvoeren van een wateraudit en leveren water-duurzame technologie zoals onze SolarAQ drinkwatersystemen.

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.