Waarom onze snel veranderende wereld behoefte heeft aan een optimaal waterbeheer

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
De huidige samenleving wordt gekenmerkt door snelle consumptie en verandering en we consumeren hoe langer hoe meer producten en middelen. Water is op één of andere manier aanwezig in alle producten, waardoor onze voetafdruk elk jaar groter wordt.

Hoewel water aanwezig is in elk product en elke dienstzijn we ons niet echt bewust van het waterverbruik dat dit met zich meebrengtOnze snel veranderende levensstijl kan de toekomstige watervoorziening in gevaar brengen. Het ontbreken van correcte waterbeheersystemen, in combinatie met de huidige consumptiepatronenkan toekomstige generaties voor een zware uitdaging stellen als het gaat om water. 

Voedselverspilling  

De Voedsel– en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) schat dat elk jaar een derde van de wereldwijde voedselproductie verloren gaatNiet enkel het voedsel gaat verlorenmaar ook de geïnvesteerde middelen in de productieketenwaaronder water. 

Dit komt vooral voor in landen met een gemiddeld tot hoog inkomen [1]. Consumentengedrag en gebrek aan coördinatie tussen de verschillende spelers in de toeleveringsketen leiden tot het weggooien van voedsel dat nog altijd geschikt is voor menselijke consumptieFiguur 1 toont een vergelijking van de watervoetafdruk gekoppeld aan verschillende voedingsproducten. 

fast-moving world and the need for optimal water management gr 1
Figuur 1: Water-voetafdruk van verschillende producten van dierlijke en plantaardige oorsprong
Photo by Joshua Haehne on Unsplash

Aangezien de landbouw verantwoordelijk is voor het onttrekken van ongeveer 70% van de zoetwaterbronnen, is het belangrijk om na te denken over nieuwe manieren om voedselverspilling tegen te gaanBijvoorbeeld het opzetten van consumentencampagnes of restaurants informeren over afvalpraktijken zoals preventie en recyclering [2], die kunnen helpen voorkomen dat het water in ons voedsel wordt verspild. 

Photo by Amber Kipp on Unsplash

Rundvlees en zuivelproducten hebben een grote water-voetafdruk (WF). Volgens de FAO is de industrie verantwoordelijk voor het gebruik van ongeveer 10% van de jaarlijkse wereldwijde watertoevoer en 20% van het zeewater voor de productie van diervoeder. Het verbouwen van diervoeder voor rundvlees is een zeer inefficiënt proces dat uiteindelijk ongeveer 25.000 liter water per 225 g vlees verbruiktDit geldt ook voor de water-voetafdruk van de industrie in verwerkt voedsel.

We rekenen momenteel op de middelen waarmee we onze water-voetafdruk kunnen berekenenEr is echter nog steeds behoefte om deze informatie over te brengen aan de consument. Het zou ons als consument geweldig helpen als de watervoetafdruk van elk product op het label terug te vinden is. 

Veranderingen in het consumptiepatroon 

Het consumptiepatroon omvat alles: van het voedsel dat we eten, de technologie die we gebruiken, de auto’s waarmee we rijden, de kleding die we dragen, het waterverbruik van huishoudensenz. We beseffen nauwelijks hoeveel water betrokken is bij onze huidige consumptie. 

Verkeerde informatie leidt vaak tot misvattingenEfficiëntere vaatwassers of wasmachines zullen het huishoudelijk waterverbruik verminderen, maar de impact ervan is niet zo groot als het zich bewust zijn van het voedsel dat we consumerenVoedsel is verantwoordelijk voor 60% van de impact van Europese huishoudens op watervoorraden [1], zoals weergegeven in figuur 2. 

Figure 2:Contribution of European households to water footprint[1]
Figuur 2: Bijdrage van Europese huishoudens aan de watervoetafdruk [1]

Kledingindustrie 

De kledingindustrie heeft een enorme behoefte aan waterDeze behoefte begint bij de katoenproductie en gaat verder in de toeleveringsketen en bij het wassen van kleding. 

De kledingindustrie is wereldwijd de op één na grootste verbruiker van water en is verantwoordelijk voor 20% van de wereldwijde waterverspillingTextielverwerkinginclusief spinnenverven en afwerken van één kilo vezelsverbruikt 100 tot 150 liter water.  

Clothing lifecycle and flows. Source: Ellen McArthur Foundation
Figuur 3: Levenscyclus van kleding en stromen. Bron: Ellen MacArthur Foundation

Behalve de enorme behoefte aan water, is de kledingindustrie ook een zeer vervuilende industrie. Door kleding te wassenkomen elk jaar 500.000 ton microplastics in de oceaan terecht, wat overeenkomt met meer dan 50 miljard plastic flessenBovendien worden er meer dan 1900 chemicaliën gebruikt in de kledingproductie. 

Membraanfiltratie in de kledingindustrie is een uitstekend alternatief als het gaat om afvalwaterzuiveringOmdat elk textiel verschillende water- en verwerkingsvereisten heeftbiedt membraanfiltratie een constante kwaliteitvolledig vrij van kleur en chemicaliën. 

Gezuiverd afvalwater kan volledig worden hergebruikt bij de productie van kleding. Levi’s heeft bijvoorbeeld 100.000 spijkerbroeken gemaakt met 100% gerecycleerd water en beweert 12 miljoen liter water te hebben bespaard. 

Wat moet er gebeuren?

De vier belangrijkste directe factoren die de watervoetafdruk van een land bepalenzijn [3] 

  • het consumptievolumeverbonden aan het bruto nationaal inkomen;  
  • consumptiepatronenzoals hoge vs lage vleesconsumptie; 
  • het klimaatgekoppeld aan groeiomstandigheden 
  • en de efficiëntie van waterverbruik in de landbouw 

Naast het verminderen van ons waterverbruik, is het hergebruik van water doorslaggevend om de belasting van waterbronnen te verminderenGezuiverd afvalwater houdt in dat er een saneringsprocedure is uitgevoerd, wat een dubbel voordeel oplevert. 

Het installeren van de juiste waterbeheersystemen zorgt voor een efficiënter verbruik en spaart waterbronnenSlimme ontwerpen, bewakingssystemenregenwateropvangsystemen. (en het gebruik van regenwater voor alle doeleinden behalve drinken en kokenen waterfilteroplossingen zijn enkele van de beschikbare alternatieven [4]. 

Bij BOSAQ kan ons team van experts u helpen om uw uitdagingen in verband met water op een duurzame manier op te lossen en om uw watervoetafdruk te berekenenOp die manier worden bronnen in stand gehouden en een lage impact gegarandeerdDuurzaam ontwerp en geïntegreerd waterbeheer helpen om uw waterverbruik te optimaliseren en uw watervoetafdruk te verkleinen. 

Referenties 

[1] D. Ivanova et al., “Environmental Impact Assessment of Household Consumption,” J. Ind. Ecol., vol. 20, no. 3, pp. 526–536, Jun. 2016. 

[2] ReFED: Rethinking Food Waste, “Food waste is a solvable problem,” 2020. [Online]. Available: https://www.refed.com/solutions?sort=water-conservation. [Accessed: 26-May-2020]. 

[3] A. Y. Hoekstra and A. K. Chapagain, “Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern,” Water Resour. Manag. 2006 211, vol. 21, no. 1, pp. 35–48, Jun. 2006. 

[4] P. Duhan, Green Consumerism: Perspectives, Sustainability, and Behavior. 2018. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.