Water: De Belangrijkste Bron

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:

We gebruiken elke dag water, maar veel mensen hebben geen idee welk aandeel huishoudelijk gebruik heeft in het totale waterverbruik.

Water is van levensbelang voor vrijwel alles wat we op deze planeet doen, maar het kan ook schadelijk en zelfs dodelijk zijn. 71% van het aardoppervlak bestaat uit water en ongeveer 60% van het menselijk lichaam. We weten dat we water nodig hebben om te drinken en dingen schoon te houden, maar weet u welke andere rollen water speelt in ons dagelijks bestaan? Nu we geconfronteerd worden met een aanhoudend mondiaal watertekort, volgt hierbij een overzicht van de belangrijke rol die water speelt in het leven van elke mens.

De waterkringloop– onze klimaatregeling

Water speelt een cruciale rol bij het regelen van ons klimaat. De waterkringloop is het proces waarbij het oppervlaktewater van de aarde wordt verwarmd door de zon, verdampt tot wolken en als water of sneeuw op de aarde terugvalt. De overgrote meerderheid van het water op aarde wordt opgeslagen in oceanen die de meeste zonnestraling absorberen en warmte verspreiden door het verdampingsproces. Zeestromingen werken als een transportband en creëren oppervlaktewinden die warme lucht en water naar de koudere delen van de planeet transporteren.

De toename van de uitstoot van broeikasgassen, met name kooldioxide, heeft ertoe geleid dat meer zonnewarmte in de oceanen wordt vastgehouden. Hierdoor zijn de zeetemperaturen gestegen, wat op zijn beurt de waterkringloop heeft verstoord. Dit heeft tot extremere weersomstandigheden geleid en de temperatuur op aarde verhoogd. Warmere oceaantemperaturen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 93% van de opwarming van de aarde sinds de jaren vijftig.

Essentieel voor gezonheid en welzijn

Toegang tot zuiver water is essentieel voor een goede gezondheid en ontwikkeling. Eerst en vooral voorkomen goede sanitaire voorzieningen de verspreiding van dodelijke ziektes zoals cholera, tyfus en diarree. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaakt vervuild drinkwater in ontwikkelingslanden 485.000 doden door diarree alleen. Het belang van water bij het voorkomen van de verspreiding van ziektes werd dit jaar wel heel duidelijk. Eén van de belangrijkste boodschappen van de WHO om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, is “was je handen”.

Naast ziektepreventie, heeft ons lichaam regelmatig water nodig om te kunnen functioneren. Omdat ons lichaam voor 60% uit water bestaat, zouden we zonder water uitdrogen en uiteindelijk sterven. Water helpt ook bij de ontwikkeling van de mens. Tot de vele functies behoren het reguleren van de lichaamstemperatuur, het behouden en beschermen van weefsels en gewrichten, het helpen bij het opnemen van voedingsstoffen, het helpen bij de uitscheiding van afvalstoffen, het verbeteren van de zuurstofcirculatie in het bloed en het ondersteunen van de cognitieve functie.

Water in de industriële en agrarische productie

Veel mensen beseffen niet dat het overgrote deel van het waterverbruik niet te wijten is aan menselijke consumptie in huishoudens, maar aan de productie van landbouw- en industriële goederen en diensten. Ongeveer 70% van het wereldwijde zoetwaterverbruik is voor de landbouw, terwijl industrieel gebruik nog eens 15% voor zijn rekening neemt.

Momenteel is er ongeveer 140 liter water nodig om één kopje koffie te zetten, ongeveer 910 liter om één smartphone te maken en maar liefst 20.000 liter voor de productie van één jeansbroek of één kilo vlees. Elektriciteitsopwekking is ook waterintensief, waarbij maar liefst 190 liter nodig is voor 1kwh vermogen. Dit water wordt gebruikt voor zaken zoals grondstofwinning, schoonmaken, verven, koelapparatuur en afvalverwerking.

Aangezien deze praktijken meer dan vier vijfde van onze watervoorraden verbruiken, is het van essentieel belang dat we duurzamere productiemethodes vinden om een toekomstige watercrisis te voorkomen.

Maar water kan ook dodelijk zijn…

Water is essentieel om te overleven, maar het kan ook schadelijk zijn voor onze gezondheid en ons zelfs het leven kosten. Zoals hierboven vermeld, kunnen onbehandelde watervoorraden die zijn verontreinigd met ziekteverwekkers dodelijk zijn. Naar schatting heeft meer dan tweederde van de wereldbevolking geen toegang tot correcte sanitaire voorzieningen. Volgens statistieken sterven wereldwijd ongeveer 6.000 kinderen als gevolg van watergerelateerde ziektes.

Extreme weersomstandigheden, die meer en meer voorkomen door de opwarming van de aarde, kunnen ook het levensonderhoud van mensen verwoesten en levens kosten. De WHO schat dat jaarlijks wereldwijd ongeveer 55 miljoen mensen worden getroffen door droogtes die de productie van gewassen beïnvloeden, conflicten kunnen veroorzaken en in extreme gevallen de dood tot gevolg hebben. Overstromingen kunnen soortgelijke schade aanrichten. Voorbeelden van fatale overstromingen in de afgelopen jaren zijn de overstromingen in Zuid-India in 2015 en de overstromingen in Oost-Afrika in 2020.

Water Experts kan u helpen om duurzamer met water om te gaan en geld te besparen. Onze producten en diensten omvatten uitgebreide wateraudits, advies op maat en ons SolarAQ-assortiment duurzame drinkwatersystemen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.