Waterbeheer als oplossing voor regionale conflicten

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in conflicten over de hele wereld. Het kan de aanleiding tot een conflict zijn of zelfs als wapen worden gebruikt. De klimaatverandering heeft de neerslagpatronen veranderd en veroorzaakt langdurige droogtes. Daardoor vormt water in vele regio’s een bron van conflict. Gelukkig leert de geschiedenis ons dat water ook een bron van samenwerking tussen verschillende landen kan zijn.

263 stroomgebieden worden wereldwijd gedeeld door twee of meerdere landenwat goed is voor ongeveer drie vijfde van alle rivieren [1] Volgens The Pacific Institute vonden er in het verleden wereldwijd 926 watergerelateerde conflicten plaatszoals weergegeven in figuur 1. 

Figure 1: Water conflicts around the world

Onderzoek wijst uit dat oorlogen niet worden veroorzaakt door één enkele aanleiding, maar door een combinatie van omstandighedenLanden zullen geen oorlog voeren enkel en alleen voor water; landen met watertekorten lossen deze meestal op via handel en internationale overeenkomsten [2]. 

Toch vinden watergerelateerde conflicten niet alleen plaats op internationaal niveau, maar ook tussen verschillende regio’s of economische sectoren van hetzelfde land. Landbouw en energie zijn twee voorbeelden waarbij conflicten over water kunnen ontstaanEen correct waterbeheer garandeert de continue activiteit van alle sectoren zonder elkaars activiteiten in gevaar te brengen. 

Watergerelateerd geweld

Om watergerelateerd geweld te verminderenmoet de oorzaak van de situatie worden aangepakt en moeten de elementen die bijdragen aan het conflict worden behandeld. Wanneer water de aanleiding is van confrontatieis dit vooral door klimaatveranderingzoals waterschaarste en toegang tot watervoorraden. In dit geval is waterschaarste niet de hoofdoorzaak, maar wel een slechte distributie of slechte infrastructuurToch dragen factoren zoals weinig regen, onvoldoende watervoorzieningafhankelijkheid van een belangrijke waterbronhoge bevolkingsgroeisnelle verstedelijkingmodernisering en industrialisatieen uiteindelijk ook slechte relaties tussen landen, of groepen binnen die landen, [1] bij tot watergerelateerde conflicten Daarom is een correct waterbeheer belangrijk 

Conflicten over water vermijden

Watergerelateerde conflicten kunnen op verschillende manieren vermeden wordenZo kan de beschikbaarheid van zuiver water verbeterd worden en kan men het gebruik van grijswater [1]  uibreiden.  

De beschikbaarheid van water verbeteren

Om over meer water te beschikkenkan men het waterverbruik verminderendoor waterverspilling tegen te gaan en water efficiënter te gaan gebruikenDeze aanpak werkt vooral in landen met waterconflictengelinkt aan landbouwactiviteitenEen voorbeeld daarvan is de strijd om het stroomgebied van de Nijl. 

Het stroomgebied van de Nijl

Geografisch gezien wordt dit stroomgebied gedeeld door 11 oeverstatenzoals weergegeven in figuur 2Tabel 1 toont de gegevens van de verschillende landen met hun respectieve aandeel in het stroomgebied van de Nijl, in dammen en hernieuwbare waterbronnen. 

 

Figuure 2:Het stroomgebied van de Nijl, gedeeld door 11 landen

Table 1Cijfers en verdeling van het stroomgebied van de Nijl. Bronhttps://www.waternet.be/nile 

Alle landen in het stroomgebied van de Nijl hebben een landbouweconomieLandbouw verbruikt enorm veel water en is een belangrijke bron van waterverontreiniging [4]vooral zonder een correct waterbeheerDe waterproductiviteit in gewassen verhogen, zorgt voor een beter rendement, zonder dat de watervoorraad daarbij overmatig gebruikt wordt. Druppelirrigatie is één van de alternatieven om de “crop-per-drop” –verhouding te verhogen [5]. 

De kwaliteit van het water verbeteren

Een andere oplossing is het verbeteren van de waterkwaliteit. Enkele alternatieven zijn minder industriële waterverontreiniging, het voorkomen van vervuiling van zoet water en een beter hergebruik van afvalwaterDeze oplossingen betekenen een betere afvalwaterzuivering en een beter beheer van de stroomgebieden. [1]. 

Het vaststellen en implementeren van de regels en het beleid kan initiatieven op lokaalregionaal of nationaal niveau versterkenEen duurzaam gebruik van nieuwe grondwaterputten en verbeterde ontziltings– of afvalwaterzuiveringsmethodes effenen de weg naar een duurzaam gebruik van de grondstoffen [1].   

Conflicten verminderen via een technologische aanpak

Door weerbaarheid te tonen en de reactie op de gevolgen van de opwarming van de aarde voortdurend aan te passenkunnen watergerelateerde confrontaties worden voorkomen of verminderd. In dit opzicht kan technologische innovatie een waardevolle oplossing vormen voor watergerelateerde conflictenFiguur 3 toont een innovatieve oplossing van BOSAQ. 

De waterkwaliteit afstemmen op het uiteindelijke gebruik ervan en de infrastructuur linken aan de waterbehoeftenzijn efficiëntelokale oplossingen die een positief gevolg kunnen hebben op de waterverdeling en het verbruikIrrigatie met gezuiverd grijswater en een gedecentraliseerde opvang en opslag van regenwater voor huishoudelijk gebruik of kleinschalige irrigatie (in plaats van afhankelijk te zijn van grotere installaties waar conflicten rond kunnen ontstaan [5]), zijn manieren om het waterverbruik los te koppelen van gerelateerde conflicten. 

Figuurre 3: Innovatie aangewend om lokale watervoorraden te gebruiken voor de productie van zuiver water

Als deze lokale oplossingen op nationaal niveau worden geïmplementeerdkan water, in plaats van conflicten te veroorzakeneen bron zijn van vrede en samenwerking tussen verschillende partijen 

Ons BOSAQ-team stelt zich een wereld voor waarin iedereen toegang heeft tot zuiver drinkwaterOnze waterexperts werken actief aan een duurzame oplossing voor deze uitdaging. Dankzij de technologie en hun expertise willen ze de wereld op een maatschappelijk verantwoorde manier van zuiver water voorzien. Onze Water Heroes bieden kwetsbare lokale gemeenschappen toegang tot een stabieleduurzame bron van zuiver drinkwater. 

Referenties

[1] B. S. Levy and V. W. Sidel, ‘Water Rights and Water Fights: Preventing and Resolving Conflicts Before They Boil Over’, Am. J. Public Health, vol. 101, no. 5, pp. 778–780, May 2011, doi: 10.2105/AJPH.2010.194670. 

[2] W. Barnaby, ‘Do nations go to war over water?’, Nature, vol. 458, no. 7236, pp. 282–283, Mar. 2009, doi: 10.1038/458282a. 

[3] J. Allan et al., ‘Navigating the complexities of coordinated conservation along the river Nile’, Sci. Adv., vol. 5, p. eaau7668, Apr. 2019, doi: 10.1126/sciadv.aau7668. 

[4] ‘Wastewater treatment challenges in food processing and agriculture’, Water Tech Online, Aug. 2018. https://www.watertechonline.com/wastewater/article/15550688/wastewater-treatment-challenges-in-food-processing-and-agriculture (accessed Jun. 27, 2020). 

[5] Gehrig, Jason and Rogers, Mark M., ‘Water and Conflict. Incorporating peacebuilding into water development’, Catholic Relief Services, Baltimore, USA, 2009. Accessed: Jun. 27, 2020. [Online]. Available: https://www.pseau.org/outils/ouvrages/crs_water_conflict.pdf. 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.