Kan waterverbruik worden losgekoppeld van economische groei?

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Economische groei werd genoemd als één van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het toenemende watertekort, doordat de bevolkingsuitbreiding en toenemende verstedelijking de druk op de beperkte zoetwatervoorraden vergroten. Het VN-milieuprogramma (UNEP) publiceerde in 2016 een rapport waarin werd nagegaan of het mogelijk is om het waterverbruik los te koppelen van economische groei - door daarbij over te stappen op duurzamere vormen van waterverbruik zonder de groei te verminderen. In dit rapport wordt aangegeven dat de helft van de wereld in 2030 te maken kan krijgen met een ernstig watertekort, als economische groei en waterverbruik niet losgekoppeld worden. Maar hoe kan dit in de praktijk worden omgezet en hoe waarschijnlijk is het dat dit zal gebeuren?

Waarom waterverbruik moet losgekoppeld worden van economische groei

 

In 2015 lanceerden de VN 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) die tegen 2030 moeten worden gehaald. Deze doelstellingen waren grotendeels gebaseerd op de twee belangrijkste begrippen: wereldwijde economische ontwikkeling (om problemen zoals armoede, honger en onzekere werkgelegenheid uit te roeien) en ecologische duurzaamheid (proper water en energie, duurzame consumptie en productie, aanpak van klimaatverandering).

 

Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen beide begrippen. Vooral in het geval van waterduurzaamheid, waar onderzoek aantoont dat de vraag naar water in 2030 het aanbod met wel 40% zou kunnen overstijgen, als de economische groei verdergaat zonder duurzame waterpraktijken in te voeren.

 

Om SDG’s de kans te geven de doelstellingen te bereiken, moet het waterverbruik worden losgekoppeld van de economische groei. Water is belangrijk voor de mens, het algemeen welzijn, ecosystemen en industriële-agrarische productie. De loskoppeling verloopt traag en het totale waterverbruik stijgt ongeveer vijf keer langzamer dan de economische groei, er moet dus nog veel meer gebeuren om een ​​wereldwijde crisis te vermijden

 

 

Hoe kan de loskoppeling worden bereikt?

 

Het loskoppelen van waterverbruik en economische groei kan alleen worden bereikt door een duurzame inspanning te leveren in termen van beleid en praktijken, gericht op het verminderen van waterverbruik en langdurige afhankelijkheid van zoetwatervoorziening. Deze technieken zijn bijvoorbeeld:

  • beter waterbeheer op zowel centraal als plaatselijk niveau, bijvoorbeeld door de infrastructuur te verbeteren en op die manier waterlekken te verminderen
  • investeren in duurzame technologieën, variërend van buffer- en infiltratiesystemen op stadsniveau tot systemen om water te recycleren op zakelijk en huishoudelijk niveau
  • Controle van waterverbruik en -kwaliteit en implementatie van IoT in de watersector om de loskoppeling te baseren op kwalitatieve data
  • Beleid om het waterverbruik in de landbouw- en industriële productie te verminderen door de implementatie van bijvoorbeeld slimme irrigatietechnieken, controle van het waterverbruik en technologie voor het hergebruiken van water
  • Communicatie-inspanningen om alle betrokkenen hun krachten te laten bundelen bij het loskoppelen.

Een aantal landen heeft laten zien dat het mogelijk is om de economische groei voort te zetten en tegelijkertijd de trend van stijgend waterverbruik om te keren. Australië is erin geslaagd zijn waterverbruik met 40% te verminderen en tegelijkertijd het BBP tussen 2001 en 2009 met 30% te verhogen. China, één van de snelst groeiende wereldeconomieën, test op verschillende gebieden “sponssteden“uit. Onderzoek heeft aangetoond dat in sommige provincies een goede mate van loskoppeling werd bereikt, aangezien het waterverbruik afneemt of daalt. Ondertussen onderzoekt Indië, één van de landen die het grootste risico lopen op watertekort, manieren om zijn waterverbruik tot 80% te verminderen door het verbeteren van de landbouwtechnieken.

Uitdagingen bij het loskoppelen

Loskoppeling is een nobel doel, maar het is niet makkelijk, zelfs al is de wil tot verandering aanwezig. Sommigen beweren dat het milieu altijd ondergeschikt zal zijn aan economische groeistrategieën en dat de spanningen tussen beide uiteindelijk schadelijk zullen zijn voor het milieu, tenzij een nieuwe aanpak wordt gevolgd.

Zelfs als we verder kijken dan deze spanningen, is de vooruitgang zeer ongelijkmatig. Waterschaarste is een wereldwijd probleem. Het zal niet genoeg zijn als slechts een handvol landen de nodige maatregelen neemt. Veel landen jagen nog steeds niet-duurzame projecten na, zoals het bouwen van dammen, kanalen en aquaducten, terwijl ze onvoldoende investeren in het verbeteren van de infrastructuur en het waterbeheer. Er zijn ook regionale verschillen, waarbij 12 van de 17 landen die het grootste risico lopen op een enorm watertekort in het Midden-Oosten of Noord-Afrika liggen. Er is nood aan wereldwijde praktijken en sommige landen of regio’s hebben mogelijk meer steun nodig dan andere.

Bovendien zouden de beschikbare technologieën die kunnen helpen om een crisis te voorkomen, meer verspreid kunnen worden om ook regio’s te bereiken die weinig kennis hebben om dergelijke systemen te bouwen of te hanteren. Systemen om afvalwater te recycleren, regenwater op te vangen, ontzilting en buffering/infiltratie kunnen een sleutelrol spelen bij het verminderen van de water-voetafdruk, maar ze hebben tot nu toe onvoldoende investeringen of aandacht gekregen.

Conflicten en geopolitiek spelen ook een grote rol. Ongeveer 878 waterbronnen worden gedeeld door 153 landen en 1 op de 3 geregistreerde conflicten wordt veroorzaakt door water. Water moet worden beschouwd als een gemeenschappelijk product dat essentieel is voor alle mensen en niet gebruikt worden in regionale conflicten. Dergelijke conflicten belemmeren een goed en duurzaam beheer en zullen op lange termijn een negatieve impact hebben op alle betrokken partijen.

Water Experts biedt duurzame opties voor waterverbruik en toont aan hoe u kunt bijdragen aan het verkleinen van de water-voetafdruk. Onze experts geven advies over het loskoppelen van economische groei en waterverbruik door een duurzaam waterbeheer door te voeren en technologieën om water opnieuw te gebruiken te implementeren.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.