ZICH VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST, DOOR DE INTEGRATIE VAN WATEREFFICIËNTIE IN GEBOUWEN

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
ZICH VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST, DOOR DE INTEGRATIE VAN WATEREFFICIËNTIE IN GEBOUWEN

Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 20% van het waterverbruik, wordt erkend dat de strategieën voor een ecologisch duurzame toekomst een verandering van denken over hoe ze zijn ontworpen, moeten omvatten. Het EU-beleid voor groene gebouwen vereist dat alle nieuwe gebouwen tegen 2020 energieneutraal zijn. Het verbeteren van de waterefficiëntie is een groot deel van het ontwerp van groene gebouwen, maar het is een gebied dat veel meer aandacht van ontwikkelaars vereist om toekomstige uitdagingen op de juiste manier aan te gaan.

Wat zijn groene gebouwen?

Groene gebouwen zijn constructies, zowel residentieel als commercieel, die zo zijn ontworpen of aangepast dat ze een minimale impact hebben op de omgeving en efficiënt gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen. De belangrijkste pijlers van groene gebouwen zijn onder meer:

  • Efficiënt ontwerp, inclusief het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen 
  • Energie-efficiëntie (gebruik van hernieuwbare energievormen)
  • Waterefficiëntie (minder waterverbruik)
  • Verbeterde luchtkwaliteit (vermindering van onzuiverheden)

Maar hoewel er veel aandacht is besteed aan energie-efficiëntie (installatie van zonnepanelen, verbetering van de isolatie, etc.), heeft het minimaliseren van het waterverbruik niet altijd dezelfde aandacht gekregen. In België, net als in een groot deel van Europa, zijn er doelstellingen en voorschriften voor energieneutrale gebouwen tegen 2020. Maar voor water is er enkel een belofte om de VN-doelstelling van duurzame ontwikkeling om de efficiëntie van het watergebruik tegen 2030 te verhogen, maar er is niets in steen gebezigd en er zijn geen specifieke doelstellingen vastgelegd.

Hoe gebouwen meer water efficiënt maken 

Er zijn een aantal waterefficiënte technologieën die zowel in woon- als in commerciële gebouwen kunnen worden gebruikt om het waterverbruik op een betaalbare manier te verminderen. Deze omvatten:

Regenwateropvang – een van de meest effectieve maatregelen is het gebruik van de overvloed aan water uit de natuur. Gebouwen kunnen worden geïnstalleerd met regenwateropvangsystemen die regenwater opvangen, filteren en opslaan, dat vervolgens kan worden gebruikt voor toiletten, tuinbevloeiing, huishoudelijke reiniging en zelfs voor drinkwater indien gezuiverd. Dit kan het leidingwaterverbruik met 50-70% verminderen.

Grijswaterrecycling – grijs water is het onbehandelde, niet-verontreinigde water dat door gebouwen wordt geproduceerd, bijvoorbeeld water uit douches, badkuipen, wasmachines en vaatwassers. Dit water wordt onttrokken aan de zoetwatervoorziening. Hergebruik van het water voor doeleinden zoals het doorspoelen van toiletten, reiniging en irrigatie kan het verbruik van drinkwater met ongeveer 30-40% verminderen.

Laagstromend sanitair – vaker gebruikt in nieuwe gebouwen dan voor recycling of regenwateropvang, dit omvat kranen en douchekoppen die met minder water werken, laagspoelde toiletten en waterloze urinoirs in openbare gebouwen. Toiletten met lage spoeling gebruiken ongeveer 80% minder water dan standaardmodellen.

Installeren van sensoren – de technologie is nu beschikbaar om de waterdruk te verminderen, lekken op te sporen en zelfs te controleren hoeveel water nodig is voor de irrigatie van gazons en tuinen. Dit alles helpt om het waterverbruik in gebouwen te verlagen.

Wat zijn de voordelen?

Er zijn een aantal voordelen om ervoor te zorgen dat de huidige gebouwen zo efficiënt mogelijk met water omspringen. Deze omvatten:

Het verhogen van de duurzaamheid van gebouwen. Met een wereldwijd watertekort in 2040 voorspeld, zal de rol van waterefficiëntie in de duurzaamheidsmix de komende jaren ongetwijfeld toenemen.

  • Maatregelen zoals regenwateropvang en grijswaterrecycling zorgen voor een onafhankelijke watervoorziening die als reserve kan worden gebruikt in situaties zoals droogte of problemen met de centrale wateraanvoer.
  • Hoewel er aanvankelijk kosten verbonden zijn aan het installeren van zuivering-, regenwateropvang- of sensorsystemen, is er op lange termijn een economisch voordeel, aangezien de waterfactuur (zowel huishoudelijk als commercieel) lager is.
  • Ontwerpers en ontwikkelaars die gebruik maken van de nieuwste waterbesparende technologieën kunnen een voordeel behalen in een zeer concurrerende markt door innovatiever en duurzamer te zijn.
  • Net als bij energie op termijn zullen er nog ambitieuzere doelen worden gesteld met betrekking tot het watergebruik in gebouwen, moeten vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars nu proactief zijn om zich in de toekomst veilig te stellen.

Met een aantal voordelen, weinig negatieven en lage kosten, is het misschien verrassend dat waterefficiëntie niet dezelfde aandacht heeft gekregen als energie-efficiëntie in het groene gebouw. Maar dit is een kans voor vooruitstrevende planners en ontwikkelaars om een voorsprong te verwerven en het voortouw te nemen als het gaat om watergerelateerde technologieën en oplossingen, in plaats van te wachten tot de beleidsmakers de achterstand inhalen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.