Is Vlaanderen deze zomer wel voorbereid op een watertekort?
mei 18, 2018
Een oproep van de natuur om circulair te handelen
oktober 24, 2018

Vanaf wanneer is een eigen afvalwaterzuivering interessant?

Indien men als bedrijf kan aansluiten op het rioleringsstelsel voor de afvoer van bedrijfsafvalwater, wordt een eigen afvalwaterzuivering snel aanzien als een onnodige en niet-rendabele investering. Wanneer men echter de nodige expertise onder de arm neemt om het kostenplaatje door te rekenen blijkt in veel gevallen juist het omgekeerde waar te zijn.

 

Hoe zit het met lozingsnormen en de waterfactuur?

Indien u als Vlaams bedrijf uw bedrijfsafvalwater ongezuiverd loost op de riolering, dient u hiervoor een jaarlijkse heffing te betalen. Dit is een heffing voor de sanering van het afvalwater door de gemeentelijke afvalwaterzuivering. Deze heffing wordt sinds heffingsjaar 2017 volledig via de integrale drinkwaterfactuur aangerekend, onder de vorm van een bovengemeentelijke saneringsbijdrage, en beslaat een substantieel aandeel van de totale drinkwaterfactuur.

 

Dien ik een eigen afvalwaterzuivering te plaatsen?

In heel wat gevallen is het echter interessant om een eigen afvalwaterzuivering te plaatsen. Hierbij zijn de jaarlijkse kosten voor het zelf zuiveren beduidend lager dan wanneer men ongezuiverd op de riolering loost. Indien u over een eigen afvalwaterzuivering beschikt vervalt namelijk de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Wanneer men bovendien ook nog eens afkoppelt van de riolering, en gezuiverd water loost op bijvoorbeeld oppervlaktewater, dan komt ook de gemeentelijke saneringsbijdrage te vervallen op de integrale drinkwaterfactuur. Dit is een bijdrage voor het afvoeren en collectoren van het afvalwater.

Een eigen afvalwaterzuivering is steeds te overwegen indien men over gemakkelijk afbreekbaar afvalwater beschikt, zoals doorgaans het geval in de voedings- en drankensector. Afhankelijk van een aantal parameters, waaronder het dagelijks volume en de vervuilingsgraad van het afvalwater, kan de aankoop van een eigen zuivering binnen de 2 tot 8 jaar terugverdiend worden.

Geschreven door

Jacob Bossaer

Founder & CEO

Geraakt u er nog steeds niet aan uit? Wij helpen u graag verder!