Aquafin en BOSAQ lopen voorop in de toekomst van water door een duurzame circulaire watereconomie

INLEIDING

Aquafin en BOSAQ werken samen om het beschikbare water succesvol te beheren om de druk op grondwaterbronnen te verminderen en de weg vrij te maken voor circulaire waterkringlopen in tegenstelling tot het lineaire watergebruiksmodel dat momenteel in de praktijk wordt toegepast.

De uitdaging

Tegenwoordig wordt het water gebruikt in een lineair model. Water wordt gewonnen uit grond- of oppervlaktewaterbronnen met in veel gevallen een beperkt (seizoens)aanvulpotentieel en direct onderhevig aan effecten van klimaatverandering. Dit water wordt vervolgens gezuiverd, legt (in sommige gevallen) grote afstanden af, om gemakkelijk door onze kranen te stromen. Volgens de Wereldbank wordt zoetwater wereldwijd gebruikt voor alle menselijke activiteiten, van irrigatie van velden (landbouw meer dan 70%) tot industriële processen (bedrijven 15%) tot het doorspoelen van toiletten, afwassen enz. (huishoudelijk gebruik 12%). In de meeste gevallen wordt dit water maar één keer gebruikt en vervolgens in leidingen afgevoerd en in 80% van de tijd zonder behandeling afgevoerd naar rivieren of zeeën waar het zich vermengt met zout water dat nog moeilijker te recyclen is.

Bevolkingsgroei en snelle verstedelijking in combinatie met grillige weersomstandigheden (hittegolven, droogtes, overstromingen) als gevolg van klimaatverandering hebben een negatieve invloed op de beschikbaarheid van en toegang tot water. Om deze uitdaging aan te gaan, werd het Europese onderzoeksproject B-Water Smart gelanceerd voor transformatie naar water-slimme economieën en samenlevingen. Het Vlaamse Gewest fungeert als één van de 6 proeftuinen, waar Aquafin, De Watergroep, KWR, PSKW, Stad Mechelen en VITO samen werken aan slimme en robuuste watersystemen. Het project ontving financiering uit het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

DE OPLOSSING

BOSAQ Technology werkte samen met Aquafin om circulaire watersystemen te bouwen, voor gebruik in alternatieve waterbronnen voor drinkwaterproductie en om de irrigatiewatervoorziening veilig te stellen door middel van regenwater. Onze ingenieurs werkten samen met Aquafin om de situatie te schetsen door de mogelijke technologische oplossingen te evalueren, om twee innovatieve pilooteenheden te ontwerpen en te bouwen.

De eerste BOSAQ-technologie, Q-Drop Vikos (hergebruik van water), heeft een uitvoercapaciteit van 1.000 liter per uur. Het maakt gebruik van een combinatie van membraanfiltratie en zuiveringstechnologieën. Q-Drop Vikos is een veelzijdige modulaire container die de klant flexibiliteit biedt om verschillende combinaties van technologie te gebruiken, afhankelijk van de kwaliteit van de invoerwaterstroom en de vereiste kwaliteit van het uitvoerwater. Deze technologie zal in West-Vlaanderen (België) worden gebruikt om het effluent van huishoudelijk afvalwater voor te zuiveren tot een bron voor drinkwaterproductie en zo de waterkringloop te sluiten.

De tweede watertechnologie-unit Q-Drop Iguazu (regenwater), met een capaciteit van 10.000 liter per uur, gebruikt een andere zuiveringstechnologie om opgevangen regenwater uit een open buffer te verwerken en te zuiveren tot de gewenste waterkwaliteit voor subirrigatie. Deze technologie zal door de boeren van de regio Mechelen (België) worden gebruikt voor landbouw en waterzekerheid, terwijl prioriteit wordt gegeven aan het gebruik van energie-intensief drinkwater van hoge kwaliteit voor menselijke consumptie.

Invloed

Deze projecten zullen de waterzekerheid maximaliseren en waterkringlopen sluiten door veilig water van de vereiste kwaliteit te produceren door middel van duurzame en innovatieve watertechnologie

Maar deze hebben ook een brede impact buiten de huidige pilootfase en hebben het potentieel voor opschaling vanwege het economisch gunstige rendement voor hergebruik van water. Deze zorgen voor een verschuiving in de mentaliteit, d.w.z. om water op een duurzame circulaire manier te gebruiken en om de leidraad te zijn voor de ontwikkeling van een slim waterbeheersysteem in Vlaanderen voor de komende decennia.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    E3-LAAN, 87.
    9800 Deinze. Belgium
    +32 (0)94967421
    info@bosaq.com