Financiering
van uw water project

Afhankelijk van hoe het water in het bedrijf wordt gebruikt, de bron van het water en de toepassing van het water binnen het proces, kan de terugverdientijd voor waterhergebruik verschillen. De meeste projecten vragen een terugverdientijd van minder dan drie jaar. In deze opzet zijn CAPEX-gestuurde projecten financieel zinvol. Zodra de terugverdientijd van een waterhergebruikproject langer is dan drie jaar, wordt Water-As-A-Service (WAAS) een ideale financiële oplossing.

capex 
gedreven 
project

Op een conventionele manier leggen bedrijven een investeringsbudget vast voor een operationeel jaar. Deze budgetten worden geïnvesteerd in de belangrijkste operaties van het bedrijf. Afhankelijk van de investeringsstrategie, de beschikbaarheid van cash en het rendement op investeringen op deze projecten, beslist het bedrijf of de investering zal plaatsvinden. In sommige gevallen resulteert dit in directe investeringen in projecten voor waterhergebruik. Als de terugverdientijd minder dan drie jaar is en de opdrachtgevers bereid zijn te investeren in het project voor waterhergebruik, dan kan BOSAQ haar technologie voor een vast bedrag leveren. Dit is de meest bekende aanpak voor investeringsprojecten. Gerecycleerd water kan echter ook als service worden verkocht.

opex
gedreven
project

Water-As-A-Service is een concept waarbij de opdrachtgever niet investeert in de hardware van de waterzuiveringsinstallatie. Dit wordt dan door BOSAQ gedaan, zeker voor projecten met een hogere terugverdientijd. Deze financiering is een ideale oplossing voor de toekomst zonder te investeren met eigen kapitaal. Bij WAAS betaalt BOSAQ de investering en betaalt de opdrachtgever per kubieke meter verbruikt water. Bovendien stelt WAAS de klant in staat zich te concentreren op zijn kernactiviteiten, terwijl BOSAQ waterhergebruiksystemen voor de klant beheert en onderhoudt.

Combinatie van capex en opex projecten

Het is mogelijk om zowel CAPEX- als OPEX-gedreven projecten te combineren. Dit wordt gedaan door tegen een gereduceerde prijs hardware aan de klant te verkopen in combinatie met OPEX per kubieke meter voor operationeel onderhoud. Het idee van al deze financieringsmogelijkheden is om zowel de flexibiliteit als het gemak te vergroten, terwijl de investeringen naar de kernactiviteiten van de klant gaan.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram