HOE SANORICE DE BESTE KEUZE MAAKTE VOOR EEN NIEUWE VOORBEHAN

DE KLANT

SanoRice, de grootste producent van rijst- en maïswafels in Europa, vertrouwde eerder op BOSAQ voor een wateraudit die resulteerde in een jaarlijkse besparing van meer dan € 10.000. Dankzij recent succes zal SanoRice haar productie uitbreiden, waardoor de huidige afvalwaterzuivering installatie te klein werd. BOSAQ onderzocht grondig de afvalwaterkwaliteit, de prestaties van de huidige installatie, ontwierp een nieuwe installatie ter vervanging, vergeleek verschillende technologieleveranciers en nam samen met SanoRice een weloverwogen beslissing die resulteerde in een besparing tot € 50.000-€ 80.000 aan investering voor de nieuwe installatie.

INVOERING

SanoRice Belgium is de grootste producent van rijst- en maiswafels in Europa. Als toekomstgericht bedrijf zet het zich sterk in voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen. SanoRice en BOSAQ werkten samen in een eerder project dat hun afvalwaterzuivering optimaliseerde en SanoRice in staat stelde spoelolie te valoriseren, wat een jaarlijkse besparing van meer dan € 10.000 opleverde. In 2020 breidde SanoRice zijn productiecapaciteit uit, waardoor het nodig is om hun afvalwaterzuiveringsinstallatie te evalueren.

DE UITDAGING

Door de geplande uitbreiding van de productiecapaciteit zou ook de productie van afvalwater toenemen. SanoRice exploiteert een opgeloste luchtflotatie (DAF) als voorbehandeling om te voldoen aan de lozingsgrenzen voor het rioolstelsel. Het verhoogde debiet en de mate van vervuiling kunnen ervoor zorgen dat de bestaande installatie de komende uitdaging niet aankan. Het was nodig om de installatie te evalueren en, indien nodig, de installatie te upgraden of een nieuwe te ontwerpen.

DE OPLOSSING

Water Experts is begonnen met een grondige screening van de afvalwatersamenstelling door de tijd, om de variabiliteit in afvalwaterkwaliteit nauwkeurig in kaart te brengen. Ook het effluent van de huidige DAF is gemonitord, om de prestaties van de installatie te evalueren en te bepalen of verhoogde belasting kon adequaat worden behandeld om aan de normen voor lozing op het riool te voldoen.

Er werd geconstateerd dat de afvalwaterkwaliteit zeer variabel was en dat de huidige DAF-installatie de verwachte toename van de belasting niet adequaat zou kunnen verwerken. Water Experts ontwierpen een nieuwe DAF-installatie die de uitbreiding aankon. Op basis van het ontwerp is een selectie gemaakt van technologieleveranciers met adequate referenties in het bouwen en exploiteren van DAF-installaties.

Naast het installatieontwerp is ook de benodigde buffercapaciteit voor ruw afvalwater en afvalslib onderzocht, samen met evaluatie tussen het gebruik van een pijpflocculator of een roerflocculator, de nodige autom atie en dosering van chemicaliën, waar de apparatuur ter plaatse moet worden geplaatst, ... Deze alles-in-één aanpak zorgde ervoor dat alle benodigdheden in de aanbiedingen werden voorzien. Samen met SanoRice zijn de kosten voor het totaalpakket verzameld en vergeleken om een ​​weloverwogen keuze te kunnen maken op basis van kwaliteit en prijs.

CONCLUSIE

Deze integrale en onafhankelijke aanpak heeft uiteindelijk geleid tot een besparing van € 50.000- € 80.000 op de investering van SanoRice voor een DAF installatie (max. 6 m³/h, 6m² oppervlakte), buffercapaciteit en alle andere vereisten (leidingen, elektrische werken, chemische doseringen,…).

GELEVERDE DIENSTEN

Afvalwaterzuivering

Ontwerp of optimaliseer een afvalwaterzuiveringsinstallatie

COMPLEX WATER UITDAGINGEN

Uitdaging aanvaard!

Water 
audit

Begin water & geld te besparen met een audit
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste updates over onze diensten en onze producten, maar ook onze laatste nieuwtjes en onze ontwikkelingen.

    E3-LAAN, 87.
    9800 Deinze. Belgium
    +32 (0)94967421
    info@bosaq.com