BOSAQ is in België actief op het gebied van:

Het Bedrijf wenst bepaalde bestellingen aan BOSAQ toe te vertrouwen, zoals beschreven in de offerte.

BOSAQ heeft kennis genomen van de doelstellingen van Het Bedrijf en van de te leveren diensten en zal haar activiteiten onder deze overeenkomst volledig onafhankelijk uitvoeren.

Deze website is eigendom van BOSAQ, het duurzame waterbedrijf.

Contactgegevens:
BOSAQ
Technologiepark 82 POB 7
9052 Zwijnaarde
Telefoon: +32 9241 57 01
E-mail: info@bosaq.com

BOSAQ-informatie
Bedrijfsnummer: BE 0642691118
IBAN: BE75 0689 0679 7251
BIC: GKCCBEBB

Intellectuele eigendom
Alle teksten, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan BOSAQ BV of rechtmatige derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke situaties en kan daarom niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies aan de consument.

BOSAQ BV levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie up-to-date, volledig, juist en nauwkeurig te houden. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat er afwijkingen of onnauwkeurigheden optreden. Als de verstrekte informatie onnauwkeurigheden of fouten zou bevatten, zal BOSAQ BV proberen deze zo snel mogelijk aan te passen.

BOSAQ BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.
Mocht u onjuistheden opmerken in de informatie die via de site wordt verstrekt, neem dan contact op met de sitebeheerder.

De inhoud (hyperlinks inbegrepen) die op deze site geplaatst worden, kan te allen tijde zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BOSAQ BV biedt geen garanties met betrekking tot de goede werking van de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor de gebrekkige werking of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van verlies of schade, direct of indirect, die kan voortvloeien uit toegang tot of gebruik van de website.

BOSAQ BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door, of verband houdt met, het gebruik van de informatie op deze website, inclusief en zonder beperking alle verliezen, (werk-) onderbrekingen, schade aan soft- of hardware, of aan het computersysteem van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar of indirect verwijzen naar websites of pagina’s van derden. Het weergeven van links naar genoemde websites of pagina’s impliceert op geen enkele manier de goedkeuring van hun inhoud. BOSAQ BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen macht heeft over de inhoud of enige andere kenmerken van deze websites of pagina’s en dat zij in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud of kenmerken van genoemde websites of pagina’s, noch voor de schade die het gevolg kan zijn van het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en jurisdictie
De gebruiksvoorwaarden van deze website en van u als gebruiker worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent is bevoegd.

Privacybeleid
BOSAQ BV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van persoonlijke informatie voor direct marketing. Daartoe dient de gebruiker een brief te richten aan BOSAQ BV, Technologiepark 82 POB7, 9052 Zwijnaarde, of een mail te sturen naar info@bosaq.com. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de gebruiker een wettelijk recht op inzage of correctie van persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart van de gebruiker) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BOSAQ BV, Technologiepark 82 POB7, 9052 Zwijnaarde of via info@bosaq.com, gratis een schriftelijke verklaring ontvangen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Indien nodig kunt u ook vragen dat alle informatie die niet correct, volledig of relevant is, wordt gewijzigd of verwijderd uit ons systeem.
BOSAQ BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u op onze website gekomen bent, of waarnaar u vanaf onze website vertrekt. Dit stelt ons in staat om onze website continu te optimaliseren in het voordeel van de gebruikers.
Meer informatie is terug te vinden op onze pagina over gegevensbescherming.

Gebruik van cookies
Terwijl u onze website bezoekt, kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden achtergelaten met als enig doel de site beter af te stemmen op de behoeften en vereisten van terugkerende bezoekers. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites bij te houden. De instellingen van uw internetbrowser kunnen worden aangepast om cookies te blokkeren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer cookies worden geïnstalleerd of om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser voor meer informatie hierover.

Mocht u nog vragen hebben over de Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met info@waterexperts.com