De kosten van slechte sanitaire voorzieningen

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Toegang tot schoon drinkwater en een fatsoenlijk rioleringssysteem zijn zaken die velen van ons als vanzelfsprekend beschouwen, maar het gebrek aan fatsoenlijke sanitaire voorzieningen in delen van de derde wereld heeft nog steeds ernstige gevolgen.

Toegang tot schoon drinkwater en een fatsoenlijk rioleringssysteem zijn zaken die velen van ons als vanzelfsprekend beschouwen, maar het gebrek aan fatsoenlijke sanitaire voorzieningen in delen van de derde wereld heeft nog steeds ernstige gevolgen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben wereldwijd 2,3 miljard mensen – ongeveer een derde van de wereldbevolking – nog steeds geen sanitaire basisvoorzieningen zoals toiletten en latrines. Slechte sanitaire voorzieningen zijn de oorzaak van miljoenen te voorkomen sterfgevallen per jaar en tasten het welzijn en de productiviteit van veel landen aan. Hier is een kort overzicht van de huidige situatie en een blik op waar we nu zijn en wat er gedaan kan worden.

Slechte sanitaire voorzieningen – een hardnekkig probleem

Hoewel er de afgelopen decennia veel vooruitgang is geboekt op het gebied van wereldwijde armoedebestrijding en verbetering van de levensstandaard, blijven velen in de armere regio’s van de wereld het slachtoffer van een gebrek aan sanitaire infrastructuur. Ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft geen sanitaire basisvoorzieningen. De landen in Zuid-Azië, Afrika ten zuiden van de Sahara en Latijns-Amerika worden het zwaarst getroffen, waarbij de plattelandsbevolking het meest te lijden heeft.

Sanitaire voorzieningen zijn nodig om te voorkomen dat drinkwater en levensmiddelen (die vaak water gebruiken bij de productie) worden verontreinigd met met ziekteverwekkers beladen menselijke afvalstoffen. Volgens de WHO houdt slechte sanitaire voorzieningen verband met de overdracht van door water overgedragen ziekten zoals cholera, diarree, hepititis A, tyfus en polio, alsmede met diverse verwaarloosde tropische ziekten en ondervoeding.

Het gezamenlijke monitoringprogramma (JMP) van de WHO en Unicef heeft niveaus van categorisering voor sanering ontwikkeld, gaande van open ontlasting (waarbij uitwerpselen onbehandeld in open ruimten en waterlichamen worden gestort) tot veilig beheerde sanering. Hoewel ongeveer 2,1 miljard van de wereldbevolking in het afgelopen decennium toegang heeft gekregen tot verbeterde sanitaire voorzieningen, leeft ongeveer 12% van de mensen wereldwijd in gebieden waar open ontlasting wordt toegepast.

Wat zijn de kosten van slechte sanitaire voorzieningen?

Volgens een onderzoek van het Water- en Sanitatieprogramma (WSP) van de Wereldbank kostte slechte sanitaire voorzieningen de wereldeconomie in 2015 22,9 miljard dollar. Bijna de helft daarvan was in India, het zwaarst getroffen land.

De effecten van slechte sanitaire voorzieningen kunnen worden uitgesplitst als:

  • Slechte gezondheid / hoge sterfte – slechte sanitaire voorzieningen leiden tot sterfgevallen en ziekten. Ongeveer 1,4 miljoen kindersterfgevallen per jaar worden toegeschreven aan diarree als gevolg van slechte sanitaire voorzieningen. De economische kosten van de sterfte en de gezondheidszorg zijn berekend op 179 miljard dollar per jaar. De sanitaire problemen hebben ook gevolgen gehad voor de ondervoeding en de geestelijke gezondheid.
  • Lagere productiviteit – verlof wegens slechte gezondheid, de zorg voor zieke familieleden en zelfs de tijd die besteed wordt aan het vinden van geschikte toiletvoorzieningen kosten de wereldeconomie zo’n 43,5 miljard dollar per jaar.
  • Gebrek aan onderwijs – kinderen moeten vaak de school missen omdat ze moeten reizen om water te halen bij de dichtstbijzijnde bron.
  • Milieu-effecten – de vervuiling van waterbronnen en het open landschap met menselijk afval.
  • Genderongelijkheid – in veel gebieden zijn het de meisjes die de school moeten missen en wateropvangplichten moeten uitvoeren.

Wat kan er worden gedaan om de situatie te verbeteren?

Het verbeteren van de sanitaire voorzieningen wereldwijd kan enorme voordelen opleveren. Naast het redden van talloze levens, berekende een WHO-studie uit 2012 dat er een besparing van $5,50 wordt gemaakt voor elke $1 die in sanitaire voorzieningen wordt geïnvesteerd. Een investering is zeker nodig. Universele toegang tot veilig beheerde water- en sanitaire voorzieningen tegen 2030 is een van de doelstellingen van de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling. De Wereldbank schat dat dit ongeveer 150 miljard dollar per jaar zal kosten.

Maar het gaat niet alleen om het verbeteren van de toegang tot het toilet en het verminderen van de ontlasting in de armste regio’s. Het gaat ook om het opbouwen van de capaciteit om de afvalbeheerpraktijken op het niveau van de overheid, de gemeenschap en het huishouden te verbeteren, het verbeteren van het openbaar onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld handenwassen, en het effectiever richten op deze zaken.

In het WSP-verslag worden drie belangrijke oplossingsrichtingen genoemd – naast de politieke wil om te zorgen voor betere sanitaire voorzieningen, blijft samenwerking tussen de verschillende sectoren (regeringen, NGO’s en de particuliere sector) en innovatie van cruciaal belang. Dit betekent dat er moet worden samengewerkt met nieuwe partners en dat er met behulp van technologie manieren moeten worden gevonden om niet alleen nieuwe sanitaire producten te ontwikkelen – zoals de SaTo-systemen van LIXIL – maar ook om het afvalbeheer en het onderwijs op het gebied van sanitaire voorzieningen te verbeteren. Een gezamenlijke aanpak met deskundigen uit alle relevante vakgebieden is de beste manier om vooruitgang te boeken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Jacob Bossaer

Jacob Bossaer

Founder & CEO

Jacob is de oprichter en CEO van BOSAQ. Nadat hij terugkwam van één van de meest extreme plekken op aarde, richtte hij BOSAQ en Water Heroes op, om de wereld een duurzame oplossing voor het waterprobleem aan te bieden.

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.