Hoe Antarctica de wereldwijde wateruitdagingen oplost

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
In een wereld waar water gemakkelijk beschikbaar is, is het moeilijk te beseffen dat zonder kwaliteitswater de welvaart van een land in gevaar is. In dit artikel stel ik zaken aan de orde die voor twee belangrijke doelgroepen spreken.

Inleiding

In een wereld waar water gemakkelijk beschikbaar is, is het moeilijk te beseffen dat zonder kwaliteitswater de welvaart van een land in gevaar is. In dit artikel stel ik zaken aan de orde die voor twee belangrijke doelgroepen spreken.

In de eerste plaats voor de burgers van de wereld, want ik stel enkele veranderingen voor die van kracht zouden moeten worden om onze planeet welvarend te houden. Ik geef een sterk voorbeeld over België en ten tweede dring ik aan op de sterke behoefte aan politieke organen om zich te concentreren op de verschillende uitdagingen die voor onze deur liggen. Daarnaast zal ik aanbevelingen doen in de hoop dat de wereld begrijpt en zich aanpast aan een nieuwe manier van omgaan met ons toekomstige blauwe goud.

Daartoe moedig ik u aan om dit artikel te gaan lezen en erop te reageren. Ik moedig u aan het artikel volledig te lezen om de huidige uitdagingen te begrijpen en de juiste oplossingen te vinden voor de huidige wereldwijde watercrisis waar we mee te maken hebben.

De uitdagingen

De situatie in de wereld

De hele wereld ondergaat grote veranderingen. Met veel landen en steden die lijden onder waterschaarste, waterongelijkheid en soms slechte sanitaire voorzieningen, escaleert de situatie snel naar een wereldwijde watercrisis.

De crisis bedreigt niet alleen elk individu op de planeet, maar heeft ook gevolgen voor de industrie. Ik noem hier een artikel van The telegraph, waarin wordt gemeld dat Vittel, het Franse dorp waar het beroemde watermerk wordt gebotteld, niet langer voldoende water kon pompen voor de productie vanwege de beperkte beschikbaarheid ervan.

Als we naar het grotere geheel kijken, zijn alle factoren verbonden met de manier waarop we zoet water gebruiken en drinken. Bijvoorbeeld: het gebruik van zoet water voor het nemen van douches, het doorspoelen van toiletten, het wassen van onze auto’s, maar ook de plastic flessen voor eenmalig gebruik. Het hoeft geen verbazing te wekken dat we te maken hebben met een toenemende milieuvervuiling, waardoor zoet water steeds onreiner wordt en schaarser.

Daarom zou het voor de hele (flessen)waterindustrie verplicht moeten zijn om zich te richten op een duurzame aanpak die gericht is op aangepaste systemen die al bestaan om de milieuvervuiling te verminderen, maar ook voor de politieke instanties om een duurzaam waterbeleid te voeren.

Een diepere blik op zoet water

Bijna 72% van onze planeet is bedekt met water. Als we er rekening mee houden dat slechts 2,5% hiervan zoet water is, waarvan 70% onbruikbaar is voor exploitatie, bereiken we een beschikbaarheid van nauwelijks 0,8% beschikbaar water voor menselijk gebruik. Het is echter nog steeds een zeer grote hoeveelheid water beschikbaar in absolute aantallen, maar als we kijken naar het proces van het verkrijgen van een 1kg biefstuk (waarvoor 15.000L water nodig is) is het niet moeilijk om te beseffen dat water het nieuwste blauwe goud moet worden en dat we oplossingen moeten vinden om het te behouden.

Als we de welvaart van een land willen behouden, zal het nodig zijn dat iedereen aan boord komt – met de nadruk op beleidsmakers die snel aandacht moeten besteden aan de wateruitdagingen waar de landbouw, de industrie en de huishoudens mee te maken hebben.

België en Vlaanderen – Een kijkje in de keuken.

Zoals gerapporteerd door het Allianz Global Wealth Report (2018) is België het 5e land met het hoogste gemiddelde netto financiële vermogen per hoofd van de bevolking (93.580 euro). Met de grootste inkomensgelijkheid ter wereld en met een BBP per hoofd van de bevolking dat 40% hoger ligt dan dat van Wallonië, kunnen we zeggen dat Vlaanderen een van de meest welvarende landen ter wereld is. Een bewering die niet altijd wordt erkend door mijn Belgische medeburgers.

In een alarmerende verklaring van het Europees Milieuagentschap werd aangekondigd dat België nu als een van de meest waterarme gebieden van Europa wordt beschouwd, deels als gevolg van een abstracte hoeveelheid factoren. De belangrijkste daarvan zijn;

 • De regen, de bevolkingsgroei en de klimaatverandering: Het regent niet zo veel als men in België zou denken als men de bevolkingsdichtheid van België, zijn kolossale en uitbreidende industriële activiteiten (het resultaat van onze grote rijkdom) in ogenschouw neemt. Het veranderende klimaat en de voorspellingen van de 21ste eeuw zullen een negatief effect hebben op de beschikbaarheid van regenwater in België. Hier wordt verwezen naar de Climate Change Post, die registreerde dat de verwachte neerslag in de toekomst waarschijnlijk zal afnemen, met de verwachte zomerneerslag die in de periode 2071-2100 tot 70% zal dalen.
 • De huidige waterpolitiek: Er wordt gezegd dat waterschaarste wordt veroorzaakt door politieke motieven. Inderdaad, onvoldoende hoeveelheden water genereren een prijsstijging ten gunste van de openbare waterbedrijven die bijdragen tot een verhoging van de inkomsten voor de staat die verantwoordelijk is voor het water. Het is belangrijk om te begrijpen dat het niet de schuld is van de overheidsbedrijven, omdat de politici het onderwijs van onze mensen, die zich richten op duurzame ontwikkeling en oplossingen, verwaarlozen. Dit element draagt bij tot de onzekerheid van de beschikbaarheid van water die de welvaart van België bedreigt.
 • Facility Management: In een regio waar de welvaart zo hoog is, zijn voorzieningen vanzelfsprekend. De huidige leidingwatersituatie in België laat ons toe om perfect en gezond drinkwater met een debiet van 12 tot 15L/min uit de kraan te halen. Als u rekening houdt met het feit dat 80% van het water, dat we gebruiken om onze handen te wassen, nooit onze huid aanraakt, kunnen we ons afvragen of we onze handen op deze manier blijven wassen…

Hoewel deze cijfers alarmerend zijn, hoeven ze ons niet bang te maken, omdat de mensen erg vindingrijk zijn in het vinden van oplossingen als er grote uitdagingen ontstaan. In feite bestaan er al oplossingen…

De oplossingen

Afrika als voorbeeld – Een gedecentraliseerde en duurzame aanpak

Afrika heeft een pioniersrol gespeeld bij het investeren in decentrale en duurzame oplossingen voor zijn samenleving. “De wet van de handicap van een voorsprong” is hoe Afrika werkt – waar degenen die later investeren, leren van wat de eerste beter had kunnen doen en dus een efficiëntere technologie kunnen gebruiken. Een duidelijk voorbeeld is als we kijken naar de telco- en elektriciteitsindustrie: Afrika had slecht geïnvesteerd in vaste telefoonnetwerken en grote centrale centrales, maar richtte zich anderzijds op mobiele netwerken en gedecentraliseerde energieopwekking die voornamelijk door hernieuwbare energiebronnen wordt aangedreven. Een ander groot voorbeeld gebeurde al in 2008, Rwanda verbood het gebruik van plastic zakken en folie. De wet van de handicap van een voorsprong geeft ons de aanleiding om te beginnen met het hercirculeren en hergebruiken van water.

De trend in Vlaanderen

Vlaanderen volgt deze trend geleidelijk aan. Met veel ondernemers die zich richten op de ontwikkeling van jonge bedrijven met een businessplan dat gericht is op duurzaamheid. Starters worden de drijvende kracht achter de migratie van verspilling van water naar een circulaire economie waar watergebruik en waterhergebruik centraal staan.

In het verlengde van deze beweging worden projecten opgezet met als doel deze circulaire watereconomie op te bouwen, waarbij water lokaal wordt gezuiverd en uit ditzelfde water drinkwater wordt geproduceerd dat een duurzame oplossing biedt voor iedereen. Toch zijn veel mensen psychologisch niet klaar om zo’n proces te implementeren, hetzelfde gebeurt in de natuur slechts over een langere periode.

Een circulaire watereconomie?

Het circulaire waterverhaal is technologisch klaar om veel van de gevestigde waarden van drinkwaterbedrijven weg te nemen, maar je kunt je afvragen wat het betekent;

 • Als individu: Een decentrale aanpak waarbij uw plastic fles wordt vervangen door 100% biologisch afbreekbare flessen. Dit betekent dat de voetafdruk van de productie van uw fles zal afnemen, evenals de aankoopprijs van diezelfde fles, vanwege de kostenefficiëntie bij het hergebruik van de fles. Het is niet nodig om waterflessen van het ene naar het andere land te vliegen, omdat het water lokaal wordt geproduceerd, uit een lokale bron en met hernieuwbare energie, waardoor ook alle logistieke kosten worden gereduceerd.
 • Op het niveau van het huishouden of de industrie: De druk op het leidingnet wordt naar beneden bijgesteld om de waterstromen te verminderen, u begint met het hercirculeren van water (bv. spoelwater en/of douchewater wordt hergebruikt voor het doorspoelen van toiletten) voordat het naar uw lokale waterzuivering gaat.

Hoewel er veel onzekerheden zijn over onze toekomst, kunnen we ervan uitgaan dat als we niet de nodige maatregelen nemen met betrekking tot het waterbeheerbeleid, we voor een nog grotere uitdaging staan.

 Onze acties aanpassen

Om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de wereld een mentaliteitsverandering nodig waarbij het water efficiënter wordt verdeeld en de mensen zich bewust zijn van het belang ervan. Dit kan worden bereikt door iedereen te verwennen met een andere kijk op de toekomst:

 • Als individuen zullen we onze dagelijkse houding ten opzichte van water aanpassen. Veranderingen die nu al plaatsvinden met de huidige jongere generatie. Veranderingen waar;
  • Een bad wordt een luxe moment,
  • We koken met potten en pannen die een minimale hoeveelheid water nodig hebben om een smakelijk gerecht te krijgen,
  • We wassen onze auto’s door middel van een speciale “dry-cleaning”,
  • Kinderen zullen met water spelen in een omgeving waar elke druppel water wordt opgevangen om te worden hergebruikt,
  • Regenwater wordt zo vaak mogelijk opgevangen voor hergebruik.
 • Met de hulp van politici die hun beleid zullen aanpassen aan twee belangrijke industrieën:
  • Facilitair beleid: Een strenger beleid dat degenen die meer water gebruiken dan het gemiddelde voor de productie straft door een regel in te voeren waarbij de prijs per verbruikte liter water zal stijgen als het verbruik stijgt. De industrie zal zich dus massaal richten op het hergebruik van water in hun processen, waardoor water minder schaars wordt.
   • Dit heeft tot gevolg dat waterbesparing een dubbele impact heeft op de factuur. Meer verbruiken = relatief meer uitgeven, omgekeerd, minder verbruiken = relatief minder uitgeven.
  • De plastic flessenwaterindustrie: Het verbieden van plastic voor eenmalig gebruik, het invoeren van technologieën voor het recyclen van plastic, het verhogen van de belastingen op de invoer van gebotteld water. Consumenten aanmoedigen om te kiezen voor oplossingen waarbij water lokaal wordt gerecycled en gefilterd, waardoor ze de kans krijgen om te investeren in een technologie die klaar is voor de toekomst.
   • Met als resultaat een vermindering van de plastic, CO2-vervuiling, maar een toename van de beschikbaarheid van water wereldwijd.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jacob Bossaer

Founder & CEO

Jacob is de oprichter en CEO van BOSAQ. Hij heeft BOSAQ en Water Heroes opgericht om een duurzame wateroplossing te bieden aan de wereld, direct nadat hij is teruggekeerd van een van de meest extreme plaatsen op aarde.