Waarom het verbeteren van de afvalwaterzuivering belangrijk is voor ons allemaal

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Naarmate het wereldwijde waterverbruik stijgt, neemt ook de hoeveelheid geproduceerd afvalwater toe en neemt de wereldwijde vervuiling toe. Alleen de economisch meest geavanceerde landen beschikken over voldoende afvalwaterzuiveringssystemen, wat betekent dat het grootste deel van het water dat wereldwijd wordt gebruikt, ongezuiverd weer in het milieu terechtkomt. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, maar verergert ook het wereldwijde probleem van de waterschaarste.

Hoeveel onbehandeld afvalwater genereren landen?

Afvalwater is elke vorm van gebruikt water. Dit omvat water dat wordt gebruikt voor huishoudelijke doeleinden (bijv. water uit wastafels, douches, badkuipen, toiletten, wasmachines en vaatwassers), gebruikt water uit de landbouw en de industrie, maar ook regenwater dat afvloeit (regenwater dat door de straten spoelt en schadelijke bacteriën opneemt voordat het in meren en rivieren terechtkomt).

De meeste economisch geavanceerde industrielanden beschikken over afvalwaterzuiveringssystemen die het gebruikte water behandelen en zuiveren voordat het weer in het milieu wordt geloosd. Maar in veel landen zijn deze systemen niet aanwezig en stroomt onbehandeld water terug naar het milieu en vervuilt het de natuurlijke waterbronnen. Zelfs in ontwikkelde landen wordt niet al het water gezuiverd en komt een deel van het gebruikte water terecht in de voorraden.

Volgens het VN-wereldwaterontwikkelingsrapport over afvalwater in 2017 gaat ongeveer 80% van het water dat wereldwijd wordt gebruikt, ongezuiverd terug naar het milieu. Er zijn grote verschillen tussen geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden. Landen met een hoog inkomen (zoals de VS, Australië en België) behandelen gemiddeld 70% van het gebruikte water. Dit daalt tot 28-38% in landen met een gemiddeld inkomen (bijv. Brazilië, Bulgarije, Nigeria, Pakistan) en slechts 8% in landen met een laag inkomen (bijv. Nepal, Rwanda, Afghanistan).

Er zijn verschillen tussen hoge-inkomenslanden. Nederland behandelt 99% van zijn afvalwater, Duitsland 97% en België 84% (tegenover 41% in 2000). Dit suggereert dat er niet alleen in ontwikkelingslanden meer gedaan zou kunnen worden. U kunt de cijfers tussen de landen op de OESO-database vergelijken en hier kijken naar landen- en regionale profielen voor landen met een gemiddeld en laag inkomen.

Negatieve effecten van onbehandeld afvalwater

Het toestaan dat afvalwater onbehandeld in het milieu terugkeert, heeft negatieve gevolgen voor het milieu, de menselijke bevolking en de wereldwijde watervoorziening.

Milieueffecten

Onbehandeld water dat weer in het systeem wordt geloosd, kan verwoestende gevolgen hebben voor het milieu. Afvalwater omvat verontreinigingen zoals chemische verbindingen en ziekteverwekkers die schade kunnen toebrengen aan de visserij en aan de leefgebieden van wilde dieren en aan de aquatische ecosystemen.

Effecten op de gezondheid en het welzijn van de mens

De ziekteverwekkers in het afvalwater kunnen ook de gewassen en het drinkwater verontreinigen. Watergedragen ziekten van verontreinigde zoetwatervoorraden zijn een veel voorkomend probleem in ontwikkelingslanden zonder adequate sanitaire voorzieningen. Dit is schadelijk voor de gezondheid en het welzijn en heeft een domino-effect op de productiviteit, het onderwijs en de ongelijkheid.

De wereldwijde watervoorziening

Zoet water is een eindige bron en als we niet alles doen wat we kunnen om het te behouden, verhogen we het risico van een wereldwijde waterschaarstecrisis in de komende decennia. Het behandelen en zuiveren van afvalwater betekent dat het kan worden teruggevoerd naar de waterkringloop of kan worden hergebruikt als primaire waterbron.

In het VN-rapport van 2017 wordt gezuiverd afvalwater geïdentificeerd als een waardevolle onaangeboorde alternatieve waterbron die een belangrijke rol kan spelen bij het afwenden van een crisis als de systemen wereldwijd worden verbeterd. Dit omvat het verbeteren van de waterzuivering en -recycling in landen met een hoog inkomen en het aanpakken van problemen in armere gebieden. Het verbeteren van de recycling van afvalwater is kostenefficiënt, aangezien hergebruikt afvalwater goedkoper is dan het gebruik van zoet water. Meer technologieën voor behandeling en recycling ter plaatse kunnen ook veel kosten voor het vervoer van water elimineren.

Wat kan er worden gedaan?

Het verbeteren van de waterbehandelingsprocessen in de hele wereld kan een positief effect hebben op het milieu, de volksgezondheid en de wereldwijde watervoorziening. Dit betekent dat het probleem van grootschalig onbehandeld afvalwater in lagere inkomenslanden moet worden aangepakt en dat nieuwe technologie moet worden gebruikt om de behandelings- en recyclingmethoden in hogere inkomenslanden te verbeteren.

De huidige VN-duurzaamheidsdoelstellingen hebben tot doel het aandeel onbehandeld afvalwater te halveren en de wereldwijde recycling en het veilige hergebruik van water tegen 2030 aanzienlijk te verhogen. Bij het streven naar een circulaire economie, waarin economische vooruitgang in evenwicht is met duurzaamheid en milieubescherming, kan afvalwater de komende jaren een cruciale rol spelen.

Nog niet overtuigd? Neem contact op met een van onze experts om alle voordelen van waterbesparing te zien.

Neem contact op met onze experts

Of bezoek onze speciale pagina om meer te weten te komen door hieronder te klikken

The Water experts

Jacob Bossaer

Founder & CEO

Jacob is de oprichter en CEO van BOSAQ. Hij heeft BOSAQ en Water Heroes opgericht om een duurzame wateroplossing te bieden aan de wereld, direct nadat hij is teruggekeerd van een van de meest extreme plaatsen op aarde.